maanantai 30. kesäkuuta 2014

ISFP - Taiteilija


Fi - Sisäänpäinkääntynyt tunteellisuus
ISFP:n ensimmäinen ja vahvin funktio on sisäänpäinkääntynyt tunteellisuus. Tämä funktio tekee ISFP:stä erittäin tunteellisen ja herkkäluonteisen ihmisen, jolla on vahva päänsisäinen arvojärjestelmä, jonka mukaan he toimivat elämässä. ISFP tarvitsee tämän funktion vuoksi runsaasti yksinoloaikaa ladatakseen pattereitaan maailman myllerryksen ulkopuolelta. Tämä saattaa tulla yllätyksenä ISFP:n ystäville, sillä ISFP:stä saattaa saada hyvin sponttaanin ja avoimen kuvan. ISFP:tä ei ole helppo tuntea hyvin, sillä sisimpiä ajatuksiaan he eivät paljasta, kuin aivan läheisimmille ystävilleen. Tämän vuoksi ISFP saattaa vaikuttaa jopa salaperäiseltä. Heillä on myös erinomainen kyky huomata ja ymmärtää ihmisten tunnetiloja ja näiden emotioiden ymmärtäminen tekee heistä erittäin herkkiä ihmisiä, jotka haluaisivat, että kenelläkään ei olisi epämukava olla. He saattavat olla ajoittain jopa liian kilttejä, jolloin on vaarana, että he pettyvät maailman raadollisuuteen.Se - Ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus
Toisena funktiona löytyy ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus, jonka tehtävänä on tukea tunteellisuutta. Juuri tämä funktio tekee ISFP:stä niin sponttaanin ja avoimen ihmisen, joka on aina valmiina uuteen seikkailuun. ISFP:n innostuneisuus ja kiinnostuminen näkyykin erittäin vahvasti ulospäin introverttien mittapuulla. Monet ihastuvatkin tähän ISFP:n rentoon ja iloiseen tapaan suhtautua asioihin. ISFP käyttää ulospäinsuuntautunutta tosiasiallisuutta ilmaistaakseen omaa sisäistä maailmaansa ja he ovatkin usein varsin taiteellisia ihmisiä. Tämä funktio tekee heistä myös erittäin vapaudenkaipuisia, eivätkä he pidä rajoittavista säännöistä. He seuraavat omaa sisäistä moraalikoodistoaan ja pitävät ulkopuolisia sääntöjä lähinnä suosituksina. ISFP:t saattavat olla erittäin kilpailuhenkisiä ja heillä on usein vahvat tavoitteet, joita kohti he pyrkivät. Yleensä noihin tavoitteisiin liittyy joko taiteellisuus tai ihmissuhteet, jotka ovat yleensä ISFP:n ydinosaamista.


Ni - Sisäänpäinkääntynyt intuitio
Kolmas ja toiseksi heikoin funktio on sisäänpäinkääntynyt intuitio. Tämän funktion heikkouden vuoksi ISFP:t eivät yleensä ole kovin teoreettisia. He perehtyvät asioihin mielummin käytännössä, kuin istuen nenä kiinni kirjoissa. ISFP:llä saattaakin olla ongelmia akateemisessa ympäristössä. Kaikki tieteelliset ja teoreettiset aineet ovat heille usein kuin kryptoniitti Teräsmiehelle, eivätkä he tämän vuoksi yleensä viihdy koulussa. Tästä syystä heillä saattaa olla itsetunto-ongelmia varsinkin elämänsä varhaisemmassa vaiheessa. Yhteiskunta haluaa sovittaa heitä muottiin, johon he eivät sovi ja ISFP tuntee olonsa tällöin riittämättömäksi. ISFP:n ajattelu on usein erittäin joustavaa ja he ovat vastaanottavaisia kaikenlaisille uusille ideoille. He myös tylsistyvät nopeasti rutiineihin, eikä heillä riitä kärsivällisyys tarkkuutta ja keskittymiskykyä vaativiin tehtäviin.


Te - Ulospäinsuuntautunut ajattelu
Heikoimpana funktiona on ulospäinsuuntautunut ajattelu. Rationaalisuus ja logiikka joutavatkin ISFP:n puolesta romukoppaan. He eivät ole tunnettuja elämänsä suunnittelusta ja monet pitävät heitä suoranaisina tuuliviireinä, joiden elämällä ei ole tunnu olevan minkäänlaista suuntaa. ISFP:t eivät pidä siitä, että heitä johdetaan, eivätkä he myöskään haluaisi itse johtaa ketään muuta. He tarvitsevat tilaa tehdäkseen asiat omalla tavallaan. ISFP saattaa myös stressaantua helposti. Tämä johtuu siitä, että rationaalisen ajattelun sijaan ISFP käsittelee yleensä kaiken tunnetasolla, joka saattaa lopulta ylikuormittaa hänet. ISFP tarvitsee viihtyäkseen joustavan ja vapaan ympäristön, jossa he pääsevät käyttämään taiteellisuuttaan tai ihmissuhdetaitojaan ilman turhia rajoituksia.VINKKI
Keskity vahvuuksiisi ja unohda yhteiskunnan pillin mukaan tanssiminen.

Fiktionaalisia ISFP:itä: Sansa (Game of Thrones), Jesse Pinkman (Breaking Bad), Bella Swan(Twilight), Hagrid (Harry Potter) ja Bambi (Disney)

sunnuntai 29. kesäkuuta 2014

ENFP - InnostajaNe - Ulospäinsuuntautunut intuitio
ENFP:n ensimmäinen ja vahvin funktio on ulospäinsuuntautunut intuitio. Tämä tekee ENFP:stä vilkkaan ja innostuneen ihmisen, jonka ajatukset sinkoilevat taukoamatta sinne tänne kuin pomppupallot. ENFP:llä voikin tämän vuoksi olla hiukan vaikeuksia keskittyä yhteen asiaan kerrallaan ja ulkopuolisen silmin he saattavat vaikuttaa jopa kaoottisilta. Intuitio tekee heistä erittäin idearikkaita ihmisiä, joilla riittää kiinnostusta lähes kaikkeen. Heillä onkin usein erittäin laaja-alainen tietämys ja osaaminen mitä erilaisemmista aihealueista. ENFP:n innostuminen asioista on tarttuvaa ja tästä he ovat myös saaneet liikanimensä, joka on innostaja. Innostuvan luonteensa vuoksi ENFP saattaa myös vaihtaa uraa elämänsä aikana useampaan otteeseen hänen kiinnostuttua jostain uudesta ja mielenkiintoisemmasta. ENFP:llä onkin onneksi erinomainen kyky omaksua uutta tietoa ja heitä saattaa löytyä yllättävän korkealta akateemisesta ympäristöstä, jos heillä riittää tarpeeksi kiinnostusta aiheeseen.


Fi - Sisäänpäinkääntynyt tunteellisuus
Toisena funktiona löytyy sisäänpäinkääntynyt tunteellisuus, minkä tehtävänä on tukea ulospäinsuuntautunutta intuitiota. Tämä funktio tekee ENFP:stä ennen kaikkea tunneihmisen, jonka kiinnostus on asioiden sijasta ihmisissä. Heillä on erinomainen kyky ymmärtää muiden tunteita ja he ovat loistavia ihmistuntijoita. Tämän ja lämpimän iloisen persoonansa vuoksi ENFP:t ovat erittäin pidettyjä ihmisiä. He onnistuvat usein saamaan myös syrjään vetäytyvämmät ihmiset ulos kuorestaan ja nauttimaan avoimemmin ENFP:n seurasta. Vaikka ulospäinsuuntautunut intuitio tekee ENFP:istä usein varsin kaoottisen ja päämärättömän tuntuisia ihmisiä, niin heidän moraalinen vakaumuksena on varsin vankalla pohjalla. Tämän funktion vuoksi ENFP:t tarvitsevat ajoittain aikaa olla yksinään, jolloin he saavat sulateltua tuntemuksiaan parempaan järjestykseen ja sovitellakseen ne sisäiseen moraalikoodistoonsa.

Te - Ulospäinsuuntautunut ajattelu
Kolmas ja toiseksi heikoin funktio ENFP:llä on ulospäinsuuntautunut ajattelu. Tämä funktio lisää entisestään ENFP:n ulospäinsuuntautuneisuutta ja avoimuutta. ENFP:t ovat usein loistavia ja innostavia puhujia oli puhe sitten syvällisemmistä keskusteluista tai kevyemmästä small talkista. Ajattelun heikkous näkyy ennen kaikkea siinä, että ENFP:t kunniottavat tunteita huomattavasti enemmän, kuin logiikkaa ja rationaalisuutta. ENFP:iden inspiroivan olemuksen vuoksi he saattavat päätyä johtoasemaan, mutta tästä ENFP:t eivät välttämättä pidä. He eivät yksinkertaisesti halua johtaa muita ihmisiä ja saattavat stressaantua paljon, jos päätyvät tälläiseen asemaan. He ovat niin kilttejä ja pörröisiä, että heillä ei välttämättä ole tarpeeksi jämäkkyyttä, jota johtoasemassa voidaan tarvita. ENFP:llä on kuitenkin paljon potentiaalia johtajana ja tässä asemassa he ovat usein rakastetumpia, kuin mitkään muut johtajatyypit.


Si - Sisäänpäinsuuntautunut tosiasiallisuus
ENFP:n heikoin funktio on sisäänpäinsuuntautunut tosiasiallisuus. Tämän funktion heikkouden vuoksi ENFP:llä voi olla todellisia ongelmia käytännön ja kädentaidoissa. ENFP:n huomio on ennen kaikkea ideamaailmassa, moraalissa ja tunteissa. Tämän funktion heikkouden vuoksi ENFP:t suorastaan inhoavat kaikenlaisia sääntöjä ja traditioita, jotka rajoittavat heidän ajatteluaan ja toimintaansa. He seuraavat mielummin päänsä sisäistä moraalikoodistoa ja antavat piut paut kaikista muista säännöistä. Heillä saattaa olla myös ongelmia asioissa, jotka vaativat paljon keskittymiskykyä ja tarkkuutta. ENFP:t kyllästyvät helposti rutiineihin ja pikkuasioilla näprääminen turhauttaa heidät nopeasti.


VINKKI
"Your focus needs more focus"

Fiktionaalisia ENFP:itä: Patch Adams (Patch Adams), Tähkäpää (Kaksin karkuteillä), Harley Quinn (Batman), Sailor Moon (Sailor Moon) ja  Aladdin (Disney Aladdin)

lauantai 28. kesäkuuta 2014

ENTJ - Johtaja


Te - Ulospäinsuuntautunut ajattelu
ENTJ:n ensimmäinen funktio on ulospäinsuuntautunut ajattelu, mikä saa hänet erittäin suorapuheiseksi ja itsevarmaksi tyypiksi. Hän organisoi mielellään ulkopuolista maailmaa ja ihmisiä. Kyseinen funktio tekee ENTJ:stä erittäin rationaalisen ja loogisen ihmisen, joka ei hirveästi tunteista perusta. ENTJ:t ovat erinomaisia vakuuttamaan toiset asiansa taakse puhtaalla tahdonvoimalla ja logiikalla. He päätyvätkin usein johtotehtäviin, jossa he inspiroivat ihmisiä karismallaan ja energisyydellään. Heidän mukaansa mikään tavoite ei ole niin vaikea, että sitä ei kovalla työllä voitaisi saavuttaa. He eivät voi sietää minkäänlaista epätehokkuutta ja saattavatkin ilmaista mielipiteensä voimakkaasti. ENTJ:n on oltava varovainen sillä monien herkempien ihmisten mielestä he saattavat olla liian päällekäyviä ja dominoivia, mikä saattaa saada ihmiset karsastamaan ja jopa pelkäämään heitä.

Ni - Sisäänpäinkääntynyt intuitio
Toisena funktiona löytyy sisäänpäinkääntynyt intuitio. Tämä tekee ENTJ:stä joustavan ajattelijan ja ihmisen, jolla on katse tiukasti tulevaisuudessa. Intuitio saa heidät arvostamaan kaikenlaista tietoa ja heidän ajattelunsa on pitkäjänteisen avarakatseista, minkä vuoksi he ovat erinomaisia strategeja. Vaikka ENTJ:t ovatkin suhteellisen jääräpäisiä, niin intuition vuoksi he eivät ole niin jääräpäisiä kuin esimerkiksi ESTJ:t. He arvostavat ja kunnioittavat ihmisiä, joilla riittää kanttia nousta vastustamaan heitä, sillä tämä saattaa osoittaa ENTJ:lle hänen omat virheensä ja avaamaan uusia näköaloja. He elävät mahdollisuuksien maailmassa ja ovat usein hyviä näkemään eri ihmisten lahjakkuuden ja käyttämään tätä tietoa hyödykseen suunnitellessaan projektiensa toteuttamista. ENTJ:t tarvitsevatkin ympärilleen luotettavia ihmisiä menestyäkseen ja yleensä hän tiedostaa sen myös itse.


Se - Ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus
Kolmas ja toiseksi heikoin funktio ENTJ:llä on ulospäinkääntynyt tosiasiallisuus. Tämän funktion heikkous saattaa tehdä ENTJ:stä jopa hivenen suuruudenhullun. Heidän suunnitelmansa saattavat olla niin irti todellisuudesta, että niiden toteutuminen ei välttämättä ole realistista. ENTJ:t ovat ennen kaikkea tulevaisuusorjentuneita ja tämän vuoksi heidän on varottava, että juuri sillä hetkellä hoidettavat asiat eivät jää hoitamatta. Ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus lisää ENTJ:n sponttaaniutta ja energisyyttä. Varsinkin kaveriporukassa ENTJ:t saattavat olla hyvinkin eläväisiä ja rentoja tyyppejä jahka pääsevät irti jylhästä johtajan roolistaan. Läheisiä ystäviä ENTJ:llä on harvoin, sillä ollakseen heidän ystävyytensä arvoinen ENTJ:n on nähtävä heidät saman arvoisena, mitä tapahtuu harvoin. Tähän liittyy sanonta "Huipulla on yksinäistä".

Fi - Sisäänpäinkääntynyt tunteellisuus
Heikoimpana funktiona on sisäänpäinkääntynyt tunteellisuus. Tämän vuoksi ENTJ:t ovat usein varsin tunteettomia. Se tosin ei häiritse heitä itseään niin kauan, kun se ei ole tehokkuuden tiellä. "Voin olla tunteeton jyrääjä, mutta ainakin olen TEHOKAS tunteeton jyrääjä" voisi kuulla hänen sanovan. Heillä ei yksinkertaisesti ole tunteellista pelisilmää, jonka vuoksi he eivät ymmärrä perusteluja, joiden pohjana ovat rationaalisuuden sijaan tunteet ja jättävät ne armotta täysin huomiotta. ENTJ:t eivät ymmärrä edes omia tunteitaan saati sitten muiden. Voisikin sanoa, että tunteiden ymmärtämättömyys on ENTJ:n akilleen kantapää eli hänen suurin heikkoutensa.


VINKKI
Hyvät tavat edellyttävät muiden ihmisten tunteiden ymmärtämistä. Opettele ymmärtämään.


Fiktionaalisia ENTJ:itä: Lex Luthor (Teräsmies), Bane (The Dark Knight Rises), Johan Jameson (Hämähäkkimies) ja Magneto (X-Men)


Katso myös tyypitys Tsingis Khanista!

tiistai 24. kesäkuuta 2014

ENTP - Visionääri


Ne - Ulospäinsuuntautunut intuitio
ENTP:n ensimmäinen funktio on ulospäinsuuntautunut intuitio. Tämä funktio tekee ENTP:stä erittäin, ulospäinsuuntautuneita, huumorintajuisia, nopeaälyisiä ja joustavia ajattelijoita. He omaavat loistavan abstraktin ajattelun kyvyn ja teoreettinen ajattelu on lähellä heidän sydäntään. ENTP:t ovat kiinnostuneita lähes kaikesta ja heillä on yleensä erittäin laaja-alainen tietämys eri aloista. He ovat usein myös erinomaisia brainstormaajia, eikä heidän idealähteensä ehdy kovin helposti. Ulospäinsuuntautunut intuitio saa heidät myös rakastamaan kaikenlaista väittelemisestä. Väittelyn tarkoituksena on toimia joko mentaalisena harjoitteluna tai apuna selventämään omia ajatuksia. Ajatusten selventämistä ENTP:t todella tarvitsevatkin, sillä ulkospäinsuuntautuneen intuition vuoksi heidän ajattelunsa on ajoittain jopa kaoottista. He myös kyllästyvät nopeasti, kun joku asia muuttuu rutiiniksi, eikä heitä voi pitää kovin pitkäjänteisinä tyyppeinä.

Ti - Sisäänpäinkääntynyt ajattelu
Toiseksi vahvin funktio on sisäänpäinkääntynyt ajattelu, jonka pääasiallinen tehtävä on tukea ensimmäistä funktiota. ENTP:t tarvitsevat välillä omaa rauhaa miettiäkseen intuition tuottamaa valtavaa informaatiomäärää ja tälläisinä ajanjaksoina he saattavat vaikuttaa suorastaan introverteiltä. Tämä funktio tekee heistä erittäin rationaalisia ja he näkevätkin tunteet turhana häiriötekijänä. ENTP:llä on omat ajatusrakenteensa, mutta ne eivät ole niin joustamattomia kuin jollain muilla tyypeillä ja he muuttavat nopeasti mieltään, jos vastakkaisen osapuolen kommentit käyvät järkeen. ENTP:t saattavat tietoisen rationaalisesti hakea elämäänsä henkilöitä, jotka auttavat pitämään heidän jalat tukevasti maan kamarassa, ettei ulospäinsuuntautunut intuitio ja kaaos vie heitä mennessään. Ystävyyssuhteita he eivät kuitenkaan usein solmi tosiasiallisempien ihmisten kanssa. Tälläisissä ystävyyssuhteissa molemmat osapuolet kärsisivät, koska kiinnostuksen kohteet eivät todennäköisesti kohtaisi.

Fe - Ulospäinsuuntautunut tunteellisuus
Kolmas ja toiseksi heikoin funktio on ulospäinsuuntautunut tunteellisuus, joka tekee ENTP:istä varsin eläväisiä ja ilmeikkäitä tyyppejä. ENTP:t eivät useinkaan osaa ottaa huomioon muiden tunteita ja he saattavat väittelyhalullaan loukata tunteellisempia tyyppejä.  He eivät aina ymmärrä omia saati sitten muiden tunteita. Tämän vuoksi ENTP:stä ei välttämättä pidetä varsinkaan tunteellisempien tyyppien parissa. ENTP:t saattavat olla myös suvaitsemattomia ja ylemmyydentuntoisia ihmisiä kohtaan, joita he eivät pidä "tarpeeksi älykkäinä". ENTP:t ovat hyvin suorapuheisia ja he ärsyyntyvät itse, jos joku toinen ihminen kiertelee ja kaartelee sanomatta jotain asiaa suoraan. Vaikka tunteet eivät olekaan ENTP:n ydinosaamista, niin heillä on kuitenkin erinomainen sosiaalinen pelisilmä. Voisikin sanoa, että he ovat yleensä pidetyimpiä kaikista xNTx-tyypeistä, sillä heillä on sana hallussaan ja heitä ympäröi huomattavasti leppoisampi ilmapiiri, kuin "tosikkomaisempia" INTJ:tä ja ENTJ:tä. He eivät myöskään ole yhtä pihalla kuin INTP:t.

Si - Sisäänpäinkääntynyt tosiasiallisuus
Neljäs ja heikoin funktio ENTP:llä on sisäänpäinkääntynyt tosiasiallisuus. Tämän funktion heikkouden vuoksi ENTP:t eivät ole kovinkaan käytännönläheisiä. He miettivät mielummin abstraktimpia ja kompleksimpia asioita, joista ei välttämättä ole minkäänlaista käytännön hyötyä kenellekään. Niin kauan, kun ENTP on organisaation alemmissa portaissa pyörimässä ei heidän suuruudenhulluista ideoistaan ole mitään hyötyä. ENTP:t tylsistyvät nopeasti rutiineihin ja kaikenlaiset säännöt ovat heille suorastaan myrkkyä. He eivät myöskään ole hyviä viemään asioita loppuun asti vaan hylkäävät vanhan projektin nopeasti keksittyään uuden ja kiinnostavamman. ENTP:t eivät yleensä pidä siitä, että heitä yritetään johtaa eivätkä he myöskään pidä muiden johtamisesta, vaikka ovatkin usein varsin hyviä siinä hommassa johtuen heidän nopeaälyisyydestään ja hyvistä sosiaalisista taidoista.VINKKI
Yritä oppia hillitsemään väittelynhaluasi ja olemaan hienotunteisempi.


Fiktionaalisia ENTP:itä: Jokeri (Batman), House (House), Lassi (Lassi ja Leevi), Jack Sparrow (Pirates of the Caribbean) ja Tony Stark (Ironman)

Katso myös Housen tyypitys!maanantai 23. kesäkuuta 2014

ISTP - Mekaanikko


Ti - Sisäänpäinsuuntautunut ajattelu
ISTP:n ensimmäinen funktio on sisäänpäinsuuntautunut ajattelu. Tämä funktio tekee heistä omissa oloissaan viihtyviä ja itsenäisiä henkilöitä. Sisäänpäinkääntynyt ajattelu tarkoittaa myös, että ISTP tarvitsee omaa rauhaa pystyäkseen miettimään asioita. He ovat rationaalisia ja asiakeskeisiä yksilöitä, joiden elämää hallitsevat sisäiset ajattelurakenteet. Heillä on elämässä omat ohjenuoransa, jota he seuraavat mielummin kuin ulkopuolisia lakeja ja sääntöjä. Tämä tekee heistä joskus varsin jääräpäisiä, sillä he eivät useinkaan haluaisi hyväksyä asioita, jotka eivät sovi heidän ajatusmaailmaansa. ISTP:t ovat erittäin asiakeskeisiä ja he saavat pidettyä päänsä kylminä tiukoissakin paikoissa. Heillä on myös loistava mielikuvitus ja usein he keksivätkin omaperäisen toimivia ratkaisuja kaikenlaisiin pulmiin. Tämä näkyy erityisen hyvin kaikenlaisissa kriisitilanteissa, joissa ISTP:llä on erinomainen kyky pitää päänsä kylmänä ja hoitaa pulma puhtaan loogisesti pois päiväjärjestyksestä.

Se - Ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus
Toisena funktiona löytyy ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus. Vahva tosiasiallisuus tekee ISTP:stä ennen kaikkea käytännöllisen, eivätkä he perusta paljoa teoriasta, ellei sillä ole jotain selvää käytännön tarkoitusta. ISTP:t ovat tämän funktion vuoksi myös erittäin sponttaaneita ja he saattavat ottaa tarpeettomia riskejä huvin vuoksi.  He myös kyllästyvät nopeasti, jolloin ajatukset harhailevat mielenkiintoisempiin asioihin. Tämä funktio tekee heistä myös erittäin joustavia ja optimistisia. He ovatkin yleensä valmiina kohtaamaan kaikki haasteet valoisin mielin ilman etukäteen suunnittelua ja saamaan niskalenkin niistä. ISTP:t osaavat myös tarpeen tullen ottaa rennosti eivätkä he stressaa turhista. Heillä on myös erinomainen kyky asettaa asiat tärkeysjärjestykseen ja hoitaa tärkeimmät tehtävät alta pois, jos sellainen tilanne tulee.  ISTP:illä on myös erinomainen huumorintaju, jota he viljelevät rennossa työilmapiirissä mielellään.

Ni - Sisäänpäinsuuntautunut intuitio
Kolmas ja toiseksi heikoin funktio on sisäänpäinsuuntautunut intuitio. Tämän funktion heikkous näkyy siinä, että ISTP:t eivät yleensä pidä teoriapainotteisista asioista ja sen vuoksi heitä näkee harvoin työskentelemässä akateemisemmissa ammateissa. Heillä ei myöskään yleensä ole kovin vahvaa abstraktin ajattelun kykyä. Intuitio saattaa kuitenkin ohjata heitä käytännöllisemmässä työnteossa ja heillä onkin niissä usein tietynlaista "näppituntumaa". ISTP:t näkevät usein säännöt lähinnä suosituksina ja suhtautuvatkin niihin avomielisesti. Jos heidän toimintaansa yrittää rajoittaa säännöillä, he stressaantuvat nopeasti ja alkavat rikkoa niitä. Ystävyyssuhteissaan ISTP:t hakeutuvat useimmiten muiden tosiasiallisten tyyppien pariin, sillä intuitiivisemmat tyypit saavat hänen olonsa epämukavaksi "pähkähulluilla" teoreettisemmilla höpinöillään. He ovat kuitenkin erittäin avomielisiä eivätkä yleensä karsasta ketään, jos heillä vain on joku yhteinen harrastus.

Fe - Ulospäinsuuntautunut tunteellisuus
Neljäs ja heikoin funktio ISTP:llä on ulospäinsuuntautunut tunteellisuus. Ulospäinsuuntautunut tunteellisuus tarkoittaa, että ISTP:n naamasta näkee useimmiten, mitä hän kulloinkin ajattelee. ISTP:tä ei voi pitää emootioden mestarina. Omat ja toisten tunteet ovat heille mysteeri ja he mielummin lakaisevatkin ne maton alle ja keskittyvät logiikkaan. Tämä saattaa loukata tunteellisempia tyyppejä, jotka saattavat nähdä ISTP:n tunteettomana yrmynä. ISTP pitää mielellään omat tunteensa ja ajatukset päänsä sisällä, jonka vuoksi ISTP:stä saattaa saada jopa salaperäisen kuvan muiden miettiessä, mitä heidän päässään liikkuu. Romanttiseen suhteeseen päätyessään toisen osapuolen on ymmärrettävä, että ISTP ei tule kovin helposti muuttamaan tapojaan edes rakkauden vuoksi ja he vastustavat voimakkaasti kaikenlaisia sen suuntaisia yrityksiä. Jos jollain sattuu olemaan ISTP kiikarissa, niin parasta olla sinut tämän seikan kanssa.VINKKI
Yritä olla avomielisempi ja vähemmän jäärä.


Fiktionaalisia ISTP:itä: Wolverine (X-Men), lähes kaikki Clint Eastwoodin esittämät hahmot, Katniss Everdeen (Nälkäpeli) ja Hound (Game of Thrones)


Lue myös tyypitys Wolverinestä!

INTJ - Tutkija


Ni - Sisäänpäinsuuntautunut intuitio
INTJ:n vahvin funktio on sisäänpäinkääntynyt intuitio. Tämä funktio tekee heistä avomielisiä ideaihmisiä, jotka ovat aina valmiita kuuntelemaan ja keksimään uusia teorioita. Tällä uteliaisuudella ei yleensä ole minkäänlaisia rajoja ja INTJ onkin kiinnostunut lähes kaikesta informaatiosta. Tämän vuoksi INTJ ei koskaan lakkaa etsimästä uusia älyllisiä haasteita ja usein he tuntevatkin useampia erilaisia osa-alueita. Heidän päässään on jatkuvasti raksuttava tietokone, joka prosessoi tietoa yhdistellen eri tietoja keskenään uusiksi malleiksi. Tässä piilee myös oma vaaransa, sillä INTJ:t ovat kovia ylianalysoimaan kaikkia asioita ja heillä karkaa älyllinen mopo hyvin helposti käsistä. INTJ:tä pidetään yleensä eräästä älykkäimmistä MBTI-tyypeistä. Heitä löytyy usein akateemisista ammateista, jotka vaativat teoriatiedon vahvaa hallitsemista. INTJ:t ovat myös erinomaisia brainstormaajia ja he nauttivat siitä paljon niin kauan, kun se ei taannu kiistelyksi detaileista.

Te - Ulospäinsuuntautunut ajattelu
Toisena funktiona löytyy ulospäinsuuntautunut ajattelu, jonka avulla INTJ ilmaisee tietojaan ulospäin. Ulospäinsuuntautunut ajattelu tekee heistä erittäin organisointikykyisiä ja järjestelmällisiä. Tämä funktio tekee heistä myös erittäin rationaalisia ja asiakeskeisiä. He lakaisevatkin tunteet syrjään häiriötekijöinä ja keskittyvät ihmisten sijaan asioihin. INJT:t ovat usein perfektionistejä, mikä saattaa aiheuttaa joitain ongelmia. INTJ:n työskentely voi muuttua pilkun viilaamiseksi ja hänen kanssaan työskentelevät saattavat turhautua häneen. INTJ:t arvostavat ihmisiä, jotka uskaltavat lähteä haastamaan heidän mielipiteitään niin kauan, kun toinen osapuoli jättää tunteet pois argumenteista ja pysyy lujasti rationaalisella puolella. Tasapainossa oleva INTJ pystyykin oikopäätä hyväksymään olleensa väärässä, jos toinen osapuoli sen pystyy järkevästi osoittamaan. Jos INTJ näkee jotkut ihmiset vähemmän kyvykkäinä, niin heillä ei yksinkertaisesti riitä kärsivällisyys heihin ja tälläisissä tilanteissa he saattavat olla varsin brutaaleja sanoissaan.

Fi - Sisäänpäinkääntynyt tunteellisuus
Kolmantena ja toiseksi heikoimpana funktiona on sisäänpäinkääntynyt tunteellisuus. Tämän funktion ihmiset eivät yleensä tunteita ulospäin näytä. Heidän naamallaan on jatkuvasti sama perusilme, joka kätkee kaiken, mitä pään sisällä kulloinkin tapahtuu. Tästä syystä INTJ:tä pidetään usein varsin kylmänä tyyppinä.  INTJ:t ovat tästä jopa kuuluisia, eikä heitä voi pitää varsinaisina seuraihmisinä. Tunteiden käsittely ei kerta kaikkiaan ole heidän mukavuusalueellaan, oli kyse sitten muiden tunteista tai heidän omistaan. Romanttiset suhteet ovatkin heille yleensä varsin ongelmallisia. He saattavat ruveta ylianalysoimaan kaikkea suhteeseen liittyvää kunnes molemmat osapuolet kyllästyvät ja suhde katkeaa. INTJ:t ystävystyvät yleensä lähinnä muiden xNTx-tyyppien kanssa ja näistä ystävyyssuhteista tunnepuoli jää usein vähemmälle huomiolle, koska molemmat osapuolet ovat kiinnostuneempia loogisemmista asioista.

Se - Ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus
Neljäs ja heikoin funktio on ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus. Vahvempana tämä funktio tekisi käyttäjästään vahvan toiminnan miehen, joka "ajattelee käsillään". INTJ:llä se on kuitenkin funktioista heikoin ja INTJ suuntautuukin enemmän abstraktin ja älyllisen työskentelyn pariin. Se-funktion ansiosta INTJ:n älyllisellä ponnistelulla on kuitenkin useimmiten joku puhtaan käytännöllinen tarkoitus, eivätkä heidän suunnitelmansa jää niin usein pelkkien paperien pyörittämiseksi, kuten esimerkiksi NT-serkuilla INTP:llä tai ENTP:llä saattaa helposti käydä. Se-funktio voi myös houkutella INTJ:n harrastamaan jotain puhtaan ruumiillista, joka auttaa häntä saamaan ajatuksensa pois "turhien miettimiseltä" ja rentoutumaan sitä kautta.VINKKI
Opettele käsittelemään omia ja muiden tunteita.


Fiktionaalisia INTJ:itä: Hannibal Lecter (Hannibal), Scar (Leijonakuningas), Sherlock Holmes (BBC:n Sherlock), Batman (uusi trilogia) ja Snape/Kalkaros (Harry Potter)


Lue myös Pappa Lannisterin tyypitys!

sunnuntai 22. kesäkuuta 2014

ESFP - Intoilija


Se - Ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus
ESFP:n ensimmäinen funktio on ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus. Se tekee heistä erittäin iloisia ja avoimia ihmisiä. He elävät sponttaanisti hetkessä murehtimatta tulevaisuutta tai menneisyyttä nauttien elämästä täysin siemauksin. Heidän sädehtivän positiivisuutensa ja elämänilonsa vuoksi he ovatkin yleensä erittäin pidettyjä ihmisiä ja ovat tämän vuoksi usein huomion keskipisteenä. Vahva tosiasiallisuus tekee heistä erittäin käytännönläheisiä ja he nauttivatkin yksinkertaisemmista asioista. Filosofiset ja teoreettiset keskustelut ovat heille suorastaan myrkkyä. ESFP:t pysyvätkin kaukana N-tyyppien keskusteluista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ESFP:t olisivat hiljaisia. Päinvastoin! ESFP:t ovat erittäin kovia puhumaan, eikä heidän seurassaan tule hiljaista hetkeä, joka tekee heistä hyviä seuraihmisiä. ESFP keksii kyllä useimmiten puheenaiheen, josta lähes kaikki ihmiset pystyvät kiinnostumaan.

Fi - Sisäänpäinsuuntautunut tunteellisuus
Toiseksi vahvin funktio ESFP:llä on sisäänpäinkääntynyt tunteellisuus. Tämä funktio tekee ESFP:stä hyvän lukemaan toisten ihmisten tunnetiloja. Myös he itse ovat hyvin tunteellisia ja herkkiä. ESFP:t vihaavat kaikenlaisia konflikteja ja mielummin välttävät niitä viimeiseen asti. He eivät missään tapauksessa haluaisi loukata tai pahoittaa kenenkään mieltä, koska herkkinä ihmisinä he tuntevat välitöntä sympatiaa toisia kohtaan. Heille onkin erityisen tärkeää, että kaikilla olisi kivaa ja he ovat hyviä myös toteuttamaan tämän. Tämän kaiken vuoksi ESFP:n ihmissuhdetaidot ovat vertaansa vailla. Kaikenlaiset konfliktit ja eripura häviävätkin kuin itsestään jo pelkästä ESFP:n läsnäolosta. ESFP:t ovat usein myös erittäin taiteellisia ja muotitietoisia, joka näkyykin heidän pukeutumisessaan ja sisustuksessaan.

Te - Ulospäinsuuntautunut ajattelu
Kolmas ja toiseksi heikoin funktio on ulospäinsuuntautunut ajattelu. Tämän funktion heikkous näkyy siinä, että ESFP:t eivät ole varsinaisia teoriaihmisiä. Heidän keskittymiskykynsä joutuu välittömästi koetukselle, jos pitäisi istua alas ja miettiä hetken aikaa ihan mitä tahansa. Tälläisissä tilanteissa he turvautuvat usein lähes välittömästi toisiin ihmisiin, jotka usein auttavatkin heitä mielellään. Koulu on heistä yleensä ajanhukkaa. Tästä syystä akateeminen ura ei ole ESFP-tyypille kovin yleinen. ESFP:t ovat myös huonoja organisoimaan ja suunnittelemaan asioita, jonka vuoksi heitä ei näy usein johtoasemissa häröilemässä. ESFP:llä ei kuitenkaan ole vaikeuksia saada omaa ääntään kuuluville ja ihmiset kuuntelevat heitä.

Ni - Sisäänpäinsuuntautunut intuitio
Heikoin funktio on sisäänpäinkääntynyt intuitio..ESFP:t ovat avoimia kaikenlaiselle muutokselle ja usein he innostuvat helposti kaikista uusista asioista. ESFP:t eivät kuitenkaan itse ole yleensä mukana luomassa uutta. Koska ESFP:t elävät sponttaanisti "tässä ja nyt" he eivät useinkaan pysähdy miettimään omaa elämäänsa tai tulevaisuuttaan. Tästä voi seurata ongelmia, jos he ajautuvat väärään suuntaan. Heillä ei ole yleensä kovin vahvaa otetta intuitioonsa, eivätkä he pysty yhdistelemään abstraktisti asioita samalla tavalla kuin intuitiossa vahvemmat tyypit. ESFP:n luovuus ja kekseliäisyys saattaa kuitenkin joskus yllättää jopa nopeaälyisimmän tyypin, sillä ESFP:t saattavat olla joskus harvinaisen tarkkanäköisiä. ESFP:t myös inhoavat kaikenlaisia rajoittavia sääntöjä ja perinteitä.VINKKI
Pysähdy välillä miettimään mitä haluat tehdä ja minne olet menossa.


Fiktionaalisia ESFP:itä: Baloo (Disney, Viidakkokirja), Peter Pan (Disney, Peter Pan), Homer Simpson(The Simpsons) ja Aasi (Shrek)

tiistai 17. kesäkuuta 2014

ESTJ - Valvoja


Te - Ulospäinsuuntautunut ajattelu
ESTJ:n ensimmäinen ja voimakkain funktio on ulospäinsuuntautunut ajattelu. Tämä tekee heistä vahvoja asiajohtajia ja he toimivatkin usein organisaattoreina työpaikoilla. He eivät pelkää nostaa omaa ääntään kuuluville. Jos esimerkiksi työpaikalla on joku laiskuri, niin ESTJ näyttää tälle kyllä mielellään, missä kaappi seisoo. ESTJ onkin erittäin kärkäs antamaan kritiikkia, mutta on myös itse hyvä ottamaan sitä vastaan. Ulospäinsuuntautunut ajattelu tekeekin heistä erittäin suoria ja rehellisiä. Voimakastahtoisina ihmisinä he saattavat kuitenkin olla joustamattomia ja jääräpäisiä. "Kyllä se näin on!" voi kuulla ESTJ:n väittävän, jos hän uskoo vahvasti johonkin asiaan. ESTJ:n on kuitenkin varottava hallintavimmassaan, että eivät tule hanganeeksi vastakarvaan itsenäisempiä tyyppejä, jotka tarvitsevat omaa tilaa toimiakseen työpaikalla tehokkaasti. Tämä voi olla kova paikka ESTJ:lle, sillä on monia persoonallisuustyyppejä, jotka eivät kunnioita auktoriteettejä tai statusta, kuten ESTJ odottaisi alaisten tekevän.


Si - Sisäänpäinsuuntautunut tosiasiallisuus
Toiseksi vahvimpana funktiona on sisäänpäinsuuntautunut tosiasillisuus, joka tekee ESTJ:stä erittäin käytännönläheisen ihmisen. Se tekee heistä myös erittäin velvollisuudentuntoisia ja he ovatkin usein yhteiskunnan mallikansalaisia. He ovat myös kärsivällisiä ja vakaita ihmisiä, joiden sanaan voi luottaa. ESTJ:n jämptiys näkyy kaikessa, mitä he tekevät oli kyse sitten työpaikasta tai vapaa-ajasta. Kaikki epäjärjestys ja kaaos ovat heille kuin myrkkyä ja he pyrkivätkin kitkemään kaikki tälläiset tekijät pois elämästään ja mielellään myös työpaikalta siinä samalla. Heillä onkin erittäin vahvat käsitykset siitä, miten asioiden tulisi olla ja he ovat yleensä taitavia toteuttamaan tarvittavat parannukset systemaattisen tarkasti. Vaikka ura ja työpaikka ovat heille tärkeitä ja he ovat uskollisia työyhteisöä kohtaan, niin perhe on heille yleensä aina listaykkösenä, mitä asioiden tärkeyteen tulee.

Ne - Ulospäinsuuntautunut intuitio
Kolmas ja toisiksi heikoin funktio ESTJ:llä on ulospäinsuuntautunut intuitio. Intuitio tekee ihmisistä tulevaisuusorjentuneita, mutta ESTJ:n tapauksessa veto menneisyyteen on vahvempi, koska tosiasiallisuus-funktio on voimakkaampi. Tämän vuoksi heitä kutsutaan "Valvojiksi". He valvovat, että perinteistä järjestystä ja käytäntöjä pidetään yllä. ESTJ:t tuntevat olonsa epämukaviksi kaikkien epätavallisten ratkaisujen suhteen ja epäilevätkin usein niiden toimivuutta. Jos joku heidän työkaverinsa sattuu saamaan jonkunlaisen kuningasidean, miten hoitaa joku asia uudella ja tehokkaammalla tavalla, niin ESTJ:n ensimmäinen reaktio on usein pitää tätä työntekijää lusmuna velmuilijana, joka haluaa luistaa työn tekemisestä oikealla tavalla. Tulevaisuusorjentoituneet kokevat tällöin ESTJ:n umpimielisenä kehityksen jarruna. Intuition heikkous näkyy myös siinä, että ESTJ:t eivät arvosta turhanpäiväistä teoriatietoa, jos siitä ei ole mitään käytännön hyötyä ja he ovatkin pääasiassa käytännön ihmisiä. Jääköön haihattelu haihattelijoille.

Fi - Sisäänpäinsuuntautunut tunteellisuus
Heikoimpana funktiona on sisäänpäinkääntynyt tunteellisuus. Siitä johtuen ESTJ:t eivät ole varsinaisia tunneihmisiä. Rationaalisuus ja logiikka ovat lähempänä heidän sydäntään. Tämä onkin eräs kehitysalue ESTJ:lle, sillä joissain tapauksissa pelkällä rationaalisuudella ei pitkälle pötkitä vaan tarvitaan myös emotionaalista pelisilmää. Heillä on usein vaikeuksia ilmaista omia ja ymmärtää muiden tunteita. Tämän vuoksi he saattavat äkkiseltään vaikuttaa jopa kylmiltä. ESTJ:t ovat kuitenkin ystävinä erittäin lämpimiä ihmisiä, joiden seurassa ei yleensä tule tylsää hetkeä. ESTJ:t ottavatkin ystävyyssuhteet hyvin vakavasti ja he ovat eräs uskollisimmista tyypeistä. Jos joku ESTJ:n ystävä tarvitsee apua, niin hän saattaa ilmestyä paikalle täysin pyytämättä tarjoamaan apuaan, jonka jälkeen asia on käytännöllisesti katsoen jo hoidettuna.


VINKKI 
Yritä olla ymmärtäväisempi tunteellisia ihmisiä kohtaan.

Fiktionaalisia ESTJ:itä: Maximus (Kaksin karkuteillä), Vääpeli Hartman (Full Metal Jacket), Kapteeni Barbarossa (Pirates of the Caribbean), Buzz Lightyear (Toy Story)

maanantai 16. kesäkuuta 2014

ISTJ - Varmistaja


Si - Sisäänpäinsuuntautunut tosiasiallisuus
ISTJ:n ensimmäinen funktio on sisäänpäinsuuntautunut tosiasiallisuus ja tämä tekeekin heistä erittäin vakaita yksilöitä. Käytännönläheiset ideat ovat lähellä heidän sydäntään, eivätkä he perusta turhanpäiväisestä teoriasta kovinkaan paljoa. He ovat kärsivällisiä, tarkkoja ja tavoitehakuisia. Järjestys on heille kaikki kaikessa. Voisi sanoa, että tämä on rehdin suomalaisen miehen perustyyppi. "Ku hommia tehdään, niin ne tehdään jämptisti" voisi kuulla hänen sanovan. Tämä tekee heistä erinomaisia työntekijöitä ja voisikin sanoa, että he ovat eräänlainen ihmiskunnan selkäranka! Heidän kädentaitonsa ovat vertaansa vailla ja he usein hallitsevat monia erilaisia asioita, joissa tarvitaan vakaata kättä ja keskittymiskykyä. Heille onkin kunnia-asia hoitaa täsmällisesti ja huolella kaikki heille määrätyt tehtävät. Jos joku laiskuri ei ISTJ:n mielestä suoriudu työstään tarpeeksi hyvin, niin hän yleensä antaa sen näkyä ja usein myös kuulua.

Te - Ulospäinsuuntautunut ajattelu
Toisena funktiona löytyy ulospäinsuuntautunut ajattelu, jonka tehtävänä on tukea tosiasiallisuutta. Tämä funktio tekee heistä erittäin asiakeskeisiä, jonka vuoksi he arvostavat logiikkaa ja näkevät tunteet yleensä vain häiriötekijänä. ISTJ:n ajatus kulkee vakaasti ja loogisesti faktasta toiseen kunnes he ovat ymmärtäneet, miten joku asia tai vempain toimii. He ovatkin erittäin kyvykkäitä kaikissa käytännön asioissa, jotka eivät vaadi paljon tunteiden ymmärtämistä. ISTJ korjaa mielummin aitaa, kuin ratkaisee ihmissuhdemysteerejä. Organisaattoreina he ovat kuitenkin erinomaisia ja pääsevätkin usein johtavaan asemaan. Tällöin heidän on kuitenkin muistettava, että he eivät organisoi robotteja vaan ihmisiä ja se vaatii tunnepuolenkin ymmärtämistä. Muutosjohtajina he eivät ole kovin hyviä, sillä tosiasiallisemmilla ihmisillä johtaminen on turhan jäykkää ja perinteikästä.

Fi - Sisäänpäinsuuntautunut tunteellisuus
Kolmas ja toiseksi heikoin funktio ISTJ:llä on sisäänpäinsuuntautunut tunteellisuus. Koska tunteellisuus on suuntautunut sisäänpäin, heidän naamasta ei usein osaa sanoa, mitä he kulloinkin tuntevat. Tästä syystä ISTJ:t saattavat vaikuttaa ulospäin jopa kylmiltä. He eivät useinkaan ymmärrä omia saati toisten tunteita ja he ovatkin näissä asioissa yleensä aivan pihalla. He ovat kuitenkin erittäin uskollisia oli kyse sitten ystävistä, kumppaneista tai työpaikasta. Tämä uskollisuus saattaa aiheuttaa sen, että he haalivat itselleen liikaa töitä, kunnes lopulta burnout iskee päälle. Jos he eivät yksinkertaisesti enää lopulta jaksa suoriutua haalimistaan tehtävistä, he potevat huonoa omaatuntoa ja syyttävät itseään siitä, että eivät ole "tarpeeksi hyviä". ISTJ:t saattavat ottaa kritiikin hyvin henkilökohtaisesti, jos kritiikin kohteensa on heidän tekemänsä työ. Tämä on erittäin yllättävää siitä syystä, että normaalisti ISTJ:n periaate on, että "Totuus on tärkeämpää kuin hienotunteisuus".

Ne - Ulospäinsuuntautunut intuitio
Heikoimpana funktiona ISTJ:llä on ulospäinsuuntautunut intuitio. Tämä tekee heistä erittäin hitaita omaksumaan uudistuksia tai keksimään niitä itse. ISTJ:t tekevätkin mielummin kaikki asiat periaatteella "Näin se on ennenkin tehty". He noudattavat sääntöjä orjallisesti ja haluaisivat muidenkin tekevän niin. Tämä johtuu siitä, että he eivät kestä minkäänlaista kaaosta ja tuntevat olonsa haavoittuvaisiksi muutoksen keskellä. ISTJ:t eivät tämän vuoksi ole useinkaan intuitiivisempien tyyppien ykkösfaneja ja saattavat pitää heitä jopa "terroristeinä", jotka muutoshalullaan haluavat pilata hyvän järjestyksen. ISTJ:t eivät myöskään arvosta minkäänlaista teoriaa, jolle ei ole käyttöä käytännössä. He eivät kuitenkaan ole niin tyhmiä tai suivaitsemattomia, että he eivät osaisi arvostaa erilaisia tyyppejä ja ymmärtämään heidän vahvuuksiaan. Oli kyse sitten intuitiivisemmista tai tunteellisemmista ihmistyypeistä.


VINKKI
Yritä olla joustavampi muutoksia ja sääntöjä kohtaan.


Fiktionaalisia ISTJ:itä: Darth Vader (Star Wars), Kello (Kaunotar ja Hirviö), Zazu (Leijonakuningas)

lauantai 14. kesäkuuta 2014

ISFJ - TukijaSi - Sisäänpäinkääntynyt tosiasiallisuus 
ISFJ:n ensimmäinen funktio on sisäänpäinkääntynyt tosiasiallisuus. Tämä tekee heistä erittäin vakaita, käytännöllisiä ja perinteitä kunnioittavia yksilöitä. "Näin se on ennenkin tehty" voi kuulla hänen usein sanovan. Heillä onkin päässään isot määrät tietoa siitä, miten eri asiat tulee hoitaa. Sen vuoksi he ovat erinomaisia hoitamaan arjen asioita ja huolehtimaan talouksista. Voisi sanoa, että he ovat eräänlaisia yhteiskunnan malliyksiköitä, jotka pitävät nykyistä järjestelmää pystyssä ja rattaita pyörimässä. Heille järjestys on kaikki kaikessa ja heillä on jalat tukevasti maassa. Tämä tekee heistä erittäin kyvykkäistä kaikissa tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä vaativissa töissä ja ammateissa. ISFJ ottaa tehtävänsä vakavasti ja hänelle on kunnia-asia hoitaa ne jämptisti loppuun. Hänen tunnollisuutensa usein ihan paistaa päälle päin. Tunnollisina ihmisinä he eivät voi ymmärtää kaikenlaisia vapaamatkustajia, jotka lusmuilevat eivätkä hoida tehtäviään kunnialla. Tälläisissä tilanteissa ISFJ ottaa lusmuiluin suorastaan henkilökohtaisena loukkauksena.

Fe - Ulospäinsuuntautunut tunteellisuus
Toisena funktiona ISFJ:llä on ulospäinsuuntautunut tunteellisuus. Se tekee ISFJ:stä ilmeikkäitä ja usein heidän naamasta näkeekin, mitä mieltä he ovat jostakin asiasta. Tämän funktion vuoksi he myös mielellään auttavat ja tukevat muita ihmisiä. Tällä on myös varjopuolensa, sillä ISFJ:t ovat usein varsin ylisuojelevia eivätkä välttämättä osaa antaa tilaa toiselle ihmiselle. Tämä saattaa ärsyttää varsinkin itsenäisempiä tyyppejä. Tunteellisina ihmisinä he ovat erittäin herkkiä konflikteille ja heille onkin erityisen tärkeää, että kaikilla olisi kiva olla. He ovat erittäin hyviä myös lukemaan ihmisten tunnetiloja ja emotionaalisella tasolla he ymmärtävätkin yleensä muita ihmisiä. ISFJ:llä saattaa olla taipumusta ujouteen, eivätkä he usein uskalla näyttää tunteitaan. Tämä funktio tekee ISFJ:stä erittäin uskollisen ihmistyypin, joka ei jätä toista pulaan niin kauan kuin jotain on tehtävissä. ISFJ:llä voi joskus olla hankaluuksia sanoa ei ja he saattavat ylikuormittaa itseään liiallisella muiden auttamisella.

Ti - Sisäänpäinsuuntautunut ajattelu
Kolmantena funktiona ISFJ:llä on sisäänpäinsuuntautunut ajattelu. Se tarkoittaa, että ISFJ:t tarvitsevat omaa rauhaa sulatellakseen informaatiota ja miettiäkseen asioita. Tämä funktio tukee entisestään heidän tosiasiallisuus-funktiotaan. Nämä kaksi funktiota saattavatkin auttaa ISFJ:tä saavuttamaan akateemisesti korkeitakin oppiarvoja. Nykyinen koulujärjestelmä onkin kuin luotu ISFJ:lle, sillä heillä on erinomainen muisti, sekä kyky oppia olemassa olevat järjestelmät suhteellisen vaivattomasti. He haluavat vastata järjestelmän odotuksiin ja sen vuoksi heidän motivaatio opiskeluun onkin yleensä suhteellisen korkealla. ISFJ:llä voi olla kuitenkin hankaluuksia kaikenlaisissa tilanteissa, jossa pitäisi ilmaista omia ajatuksiaan jollain tavalla ulospäin. He saattavat esimerkiksi kokea esiintymistilanteet erittäin stressaaviksi, eivätkä he ole yleensä kovin hanakoita kehumaan itseään, vaikka aihetta siihen olisikin.

Ne - Ulospäinsuuntautunut intuitio
Neljäs ja heikoin funktio ISFJ:llä on ulospäinsuuntautunut intuitio. Se värittää ISFJ:ien elämää jonkin verran ja se saakin heidät usein kiinnostumaan kirjallisuudesta, musiikista ja elokuvista. Intuition heikkous aiheuttaa kuitenkin sen, että ISFJ:t eivät ole kovin hyviä omaksumaan uudistuksia ja usein he pitävätkin mielummin kiinni perinteistä. ISFJ:lle vakaus on kaikki kaikessa ja muutokset saattavat helposti stressata heitä. Tämän vuoksi kaikenlaiset ammatit, joissa tarvitaan joustavuutta ja kykyä katsoa pitkälle tulevaisuuteen voidaan lähes poikkeuksetta sulkea pois. ISFJ:t ovat erittäin käytännönläheisiä ihmisiä eivätkä he jaksa miettiä teoreettiempia asioita, jos niillä ei ole mitään merkitystä käytännössä. Yllättävää kyllä ISFJ:llä saattaa kuitenkin olla intuitiivisempia ystäviä, vaikka heillä saattaakin olla vaikeuksia ymmärtää toisiaan S/N-railon vuoksi.VINKKI
ISFJ:n olisi hyvä oppia antamaan tilaa muille, oppia sanomaan ei ja olemaan joustavampi muutoksia kohtaan.


Fiktionaalisia ISFJ:iä: Dr. Watson (Sherlock Holmes), Lumikki (Lumikki ja Seitsemän kääpiötä), Alfred (Batman), Marge Simpson (Simpsons), Sam (Taru Sormusten Herrasta)

perjantai 13. kesäkuuta 2014

INFP - Tunteellinen idealisti


Fi - Sisäänpäinsuuntautunut tunteellisuus
INFP:t ovat tunteellisia idealisteja, joiden ensimmäinen funktio on sisäänpäin suuntautunut tunteellisuus. Tämä tekee heistä erittäin herkkiä ja sisäänpäinkääntyneitä ihmisiä, joiden elämää ohjaavat pääasiassa tunteet rationaalisuuden sijaan. Se ei kuitenkaan tee heistä tyhmiä ja usein he ovatkin varsinaisia tunnemagneetteja, jotka pystyvät halutessaan ymmärtämään ja vaistoamaan muiden tuntemuksia ällistyttävän hyvin. Tämän edellytyksenä on kuitenkin, että INFP on tasapainossa itsensä kanssa, ettei hänen huomiokykynsä peittyisi hänen omien tunnemyrskyjensä alle. He näkevät yleensä maailman pinkkien lasiensa läpi ja uskovat ihmisten hyvyyteen jopa silloin, kun rationaallisemmat ihmiset ovat toivonsa jo heittäneet. Se on samaan aikaan mahdollisuus ja riski. On mahdollista, että he pystyvät parantamaan omalla toivollaan maailmaa, mutta yhtä usein käy niin, että maailma satuttaa heitä, kun usko lopulta osoittautuu turhaksi.

Ne - Ulospäinsuuntautunut intuitio
Toiseksi vahvin funktio INFP:llä on ulospäinsuuntautunut intuitio. Tämä tekee INFP:stä erittäin taiteellisia, avomielisiä ja joustavia ajattelijoita. Aika usein he käyttävät intuitiotaan jonkunlaiseen taiteellisuuteen, jossa he kanavoivat sisäisiä tuntemuksiaan luodakseen jotain oli kyse sitten maalaamisesta, piirtämisestä, musiikista, runoudesta tai kaunokirjallisuudesta. Jos jokin aihe kiinnostaa heitä, niin heidän intuitionsa tarttuu kyseiseen aiheeseen hanakasti ja usein hän pystyykin päänsä sisällä yhdistämään asioita hämmästyttävän nopeasti ja sponttaanisti. Usein he myös näkevät asioita uusista näkökulmista, jotka eivät välttämättä olisi tulleet muiden mieleen. Ulospäin suuntautuneeseen intuitioon sisältyy kuitenkin riskejä. Vaikka ulospäinsuuntautunut intuitio on INFP:n tapauksessa vasta toiseksi vahvimpana funktionta, niin se saattaa tuoda vahvan "häröilyefektin" elämään ja usein heidän onkin vaikea päättää, mitä haluavat elämältään ja monet eri osa-alueet kiinnostavat heitä.

Si - Sisäänpäinkääntynyt tosiasiallisuus
Kolmantena funktiona on sisäänpäinkääntynyt tosiasiallisuus, joka tuo vakautta INFP:n elämään. Työskennellessään heillä onkin usein erinomainen keskittymiskyky, jolloin he sulkevat muun maailman ulkopuolelleen. Sisäänpäin suuntautunut tosiallisuus yhdessä tunteellisuuden kanssa saa heidät tavoittelemaan harmoniaa elämäänsä ja heille onkin tärkeää, että kaikkien mielipiteitä kuullaan ja kaikilla on kivaa. Kyseinen funktio ei kuitenkaan ole INFP:llä kovin vahva ja sen vuoksi he eivät useinkaan ole kovin käytännönläheisiä ja tämän vuoksi heillä saattaa olla ongelmia arkielämän kanssa. Heillä ei yleensä riitä kärsivällisyyttä minkäänlaisiin pidempiaikaisiin rutiinitöihin eivätkä he ole kovin organisointikykyisiä. INFP:t eivät myöskään pidä perinteitä tai lakeja kovin suuressa arvossa. He seuraavat mielummin päänsä sisällä olevaa moraalikoodistoa, joka onkin usein vahvempi ja reilumpi kuin ympäristön sanelemat säännöt.

Te - Ulospäinsuuntautunut ajattelu
Neljäs ja heikoin funktio INFP:llä on ulospäinsuuntautunut ajattelufunktio. Tämän funktion avulla ihmiset pääasiassa pyrkivät organisoimaan asioita ja ihmisiä järjellä. INFP:n tapauksessa kyse on kuitenkin heikoimmasta funktiosta ja he saavatkin tehdä kovasti töitä saavuttaakseen korkeamman tason tässä funktiossa. Usein heidän on vaikea perustella mielipiteitään rationaalisesti, koska tunteet painavat vaa'assa niin paljon enemmän. Stressitilanteissa heidän ulospäinsuuntaunut ajettelu saattaa kuitenkin napsahtaa hyökkäystilaan, jolloin tuleekin kerralla "tuutin täydeltä". Tämä saattaa tapahtua myös, kun heidän ydinarvojaan loukataan jollakin tavalla. Jälkikäteen he kuitenkin katuvat tätä purkausta ja palautuvat nopeasti omaksi rauhalliseksi itsekseen. Tämän funktion heikkouden vuoksi INFP:t ovatkin erittäin herkkiä kaikkea kritiikkiä kohtaan, jonka he ottavat usein henkilökohtaisena loukkauksena, vaikka kritiikki olisikin tarkoitettu rakentavaksi.VINKKI
Yrittäkää löytää itsenne ja vakauttaa tunne-elämänne. Itsensä hallitseva INFP on eräs viisaimmista tyypeistä MBTI-tyyppien joukossa.

Fiktionaalisia INFP:iä: Nuuskamuikkunen (Muumit), Luna Lovegood (Harry Potter), Luke Skywalker (Star Wars), Belle (Kaunotar ja Hirviö), Alphonse Elric (Full Metal Alchemist)

torstai 12. kesäkuuta 2014

Muumilaakson tarinoita - TyypityksetMikä onkaan parempi tapa aloittaa MBTI-tyypitykset, kuin tyypittämällä perisuomalaiset hahmot Muumilaakson tarinoista! Tästä tulikin huomattavasti haastavampaa kuin alunperin ajattelin. Monissa tapauksissa tyyppi on varsin tulkinnanvarainen ja moniin hahmoihin sopisi useampi eri tyyppi. Kyseenalaistakaa vapaasti. Niin minäkin teen..


Muumipeikko - ENFP - Sankari

Muumipeikkoa voidaan pitää tarinan sankarina ja tähän rooliin valitaan varsinkin nuoremmille suunnatuissa sarjoissa usein ENFP-tyyppi. He ovat uteliaita ja kiinnostuneita kaikesta ja kaikista. Tämän vuoksi he ovat yleensä hyvin suosittuja. Heissä on myös ammo annos herkkyyttä, mikä ilmeneekin Muumipeikossa sarjan mittaan usein.

Muumipappa - ESTJ - Päällikkö

Muumipappa on todellinen isän arkkityyppi. Häneltä löytyy vastaus ja ratkaisu joka pulmaan ja koko Muumilaakso tuntuu pitävän häntä jonkinlaisena moraalisena johtajana. Hän tarvitsee kuitenkin oman rauhansa ja vetäytyykin usein työhuoneeseensa kirjoittamaan muistelmiaan. Hän ei käytännön miehenä kirjoita fiktiota, vaan raudan lujaa asiaa historiallisista tapahtumista.
Muumimamma - ISFJ - Äidin arkkityyppi

Muumimamma on koko perheen tukipilari Muumipapan ohella. Jos ja kun jotain sattuu ja tapahtuu, niin kaikki hakevat automaattisesti Muumimammalta apua ja turvaa. Muumimamma tarjoaa apuaan perinteisin keinoin lukemalla isoäidin kirjasta ohjeet joka vaivaan.
Vilijonkka - ESFJ - Räpätäti

Vilijonkka on ehdottomasti ulospäin suuntautunut. Hän omaa myös vahvan arvomaailman, jota tyrkyttää toisille erittäin voimakkaasti. Jos joku ei hänen arvomaailmaansa vastaa, niin hän pitää heitä auttamattoman tyhminä ja saamattomina.
Niiskuneiti - ISFP - "Prinsessa"

Niiskuneiti on iloinen ja reipas, vaikka välillä hänellä tuntuu olevan jonkunlainen prinsessa-syndrooma. Pääsääntöisesti hän on kiltti, tunteellinen ja herkkä. Hän ei loppujen lopuksi ole kovin ulospäinsuuntautunut ja vaikuttaa elelevän päänsä sisäisessä ideaalimaailmassa. Nipsu - ESFP - Ulisija

Nipsu on erittäin ulospäinsuuntautunut ja materialistinen. Hänellä ei ole kovin suurta keskittymiskykyä, eikä hän useinkaan mieti ihan loppuun asti, mitä on tekemässä. Hän myös nauttii seurasta ja hänestä pääsääntöisesti pidetään.

Pikku Myy - ENTP - Kuittailija

Pikku Myy on erittäin itsenäinen ja omapäinen hahmo. Hän vinoilee kaiken aikaa kaikille kaikesta ja juuri tästä vinoilusta hänet tunnistaa parhaiten ENTP:ksi. Myy ei ymmärrä, eikä arvosta ylitunteellisia ja herkkiä tyyppejä, kuten esimerkiksi Nipsua ja usein härnääkin heitä sutjakkailla kommenteillaan.


Nuuskamuikkunen - INFP - Erakkosäveltäjä

Nuuskamuikkunen on erittäin tasapainoinen INFP, joka on oma herransa ja joka viihtyy pitkiäkin aikoja yksikseen vaeltaen ja huuliharppua soitellen. Hän kuitenkin nauttii Muumipeikon seurasta, joka hänen tavoin on kaunosieluista xNFP-tyyppiä. Syksyn tullen kuitenkin huomaa, että Nuuskamuikkusella kasvaa tarve omaan rauhaan.Haisuli - ESTP - Muumilaakson Gangsteri

Haisuli on todellinen yhden miehen rikollisaalto. Hän tekee kaiken sponttaanisti ja usein lähinnä vain ärsyttääkseen muita, koska se on hauskaa. Haisuli ottaa usein myös riskejä, eikä mieti ihan loppuun asti tekemisiään, jolloin hänelle meinaa käydä hassusti.Noita - INTJ - Egoistinen maagikko

Noita on tyypillinen INTJ. Hän viihtyy omissa oloissaan loitsimassa loitsujaan. Hän ei pääsääntöisesti pidä ihmisistä, vaikka kunnioittaakin jonkun verran vahvoina pitämiään persoonia, kuten Muumipappaa ja Pikku Myytä.

Niisku - INTP - Hullu keksijä

Niisku on samaa tyyppiä kuin Einstein ja meno on sen mukaista. Hänellä on jatkuvasti joku keksintö kehitteillä, oli kyse sitten ihmeliimasta tai lentoaluksesta. Hän viihtyy omassa rauhassaan keksintöjensä parissa.Hemuli - ISTJ - Käytännön mies

Hemuli on käytännöllisen miehen arkkityyppi, jolla on käytännölliset harrastukset. Aluksi hän keräsi kaikki maailman postimerkit, jonka jälkeen hän alkoi keräämään kukkasia. Hän torjui Nuuskamuikkusen ehdotuksen kerätä koriste-esineitä, koska se ei ole tarpeeksi "tieteellistä". Hemuli myös asuu tasaisen harmaassa talossa ja menettää yöunensa, kun Pikku Myy ja kumppanit maalaavat talon turhan värikkääksi.