tiistai 24. kesäkuuta 2014

ENTP - Visionääri


Ne - Ulospäinsuuntautunut intuitio
ENTP:n ensimmäinen funktio on ulospäinsuuntautunut intuitio. Tämä funktio tekee ENTP:stä erittäin, ulospäinsuuntautuneita, huumorintajuisia, nopeaälyisiä ja joustavia ajattelijoita. He omaavat loistavan abstraktin ajattelun kyvyn ja teoreettinen ajattelu on lähellä heidän sydäntään. ENTP:t ovat kiinnostuneita lähes kaikesta ja heillä on yleensä erittäin laaja-alainen tietämys eri aloista. He ovat usein myös erinomaisia brainstormaajia, eikä heidän idealähteensä ehdy kovin helposti. Ulospäinsuuntautunut intuitio saa heidät myös rakastamaan kaikenlaista väittelemisestä. Väittelyn tarkoituksena on toimia joko mentaalisena harjoitteluna tai apuna selventämään omia ajatuksia. Ajatusten selventämistä ENTP:t todella tarvitsevatkin, sillä ulkospäinsuuntautuneen intuition vuoksi heidän ajattelunsa on ajoittain jopa kaoottista. He myös kyllästyvät nopeasti, kun joku asia muuttuu rutiiniksi, eikä heitä voi pitää kovin pitkäjänteisinä tyyppeinä.

Ti - Sisäänpäinkääntynyt ajattelu
Toiseksi vahvin funktio on sisäänpäinkääntynyt ajattelu, jonka pääasiallinen tehtävä on tukea ensimmäistä funktiota. ENTP:t tarvitsevat välillä omaa rauhaa miettiäkseen intuition tuottamaa valtavaa informaatiomäärää ja tälläisinä ajanjaksoina he saattavat vaikuttaa suorastaan introverteiltä. Tämä funktio tekee heistä erittäin rationaalisia ja he näkevätkin tunteet turhana häiriötekijänä. ENTP:llä on omat ajatusrakenteensa, mutta ne eivät ole niin joustamattomia kuin jollain muilla tyypeillä ja he muuttavat nopeasti mieltään, jos vastakkaisen osapuolen kommentit käyvät järkeen. ENTP:t saattavat tietoisen rationaalisesti hakea elämäänsä henkilöitä, jotka auttavat pitämään heidän jalat tukevasti maan kamarassa, ettei ulospäinsuuntautunut intuitio ja kaaos vie heitä mennessään. Ystävyyssuhteita he eivät kuitenkaan usein solmi tosiasiallisempien ihmisten kanssa. Tälläisissä ystävyyssuhteissa molemmat osapuolet kärsisivät, koska kiinnostuksen kohteet eivät todennäköisesti kohtaisi.Fe - Ulospäinsuuntautunut tunteellisuus
Kolmas ja toiseksi heikoin funktio on ulospäinsuuntautunut tunteellisuus, joka tekee ENTP:istä varsin eläväisiä ja ilmeikkäitä tyyppejä. ENTP:t eivät useinkaan osaa ottaa huomioon muiden tunteita ja he saattavat väittelyhalullaan loukata tunteellisempia tyyppejä.  He eivät aina ymmärrä omia saati sitten muiden tunteita. Tämän vuoksi ENTP:stä ei välttämättä pidetä varsinkaan tunteellisempien tyyppien parissa. ENTP:t saattavat olla myös suvaitsemattomia ja ylemmyydentuntoisia ihmisiä kohtaan, joita he eivät pidä "tarpeeksi älykkäinä". ENTP:t ovat hyvin suorapuheisia ja he ärsyyntyvät itse, jos joku toinen ihminen kiertelee ja kaartelee sanomatta jotain asiaa suoraan. Vaikka tunteet eivät olekaan ENTP:n ydinosaamista, niin heillä on kuitenkin erinomainen sosiaalinen pelisilmä. Voisikin sanoa, että he ovat yleensä pidetyimpiä kaikista xNTx-tyypeistä, sillä heillä on sana hallussaan ja heitä ympäröi huomattavasti leppoisampi ilmapiiri, kuin "tosikkomaisempia" INTJ:tä ja ENTJ:tä. He eivät myöskään ole yhtä pihalla kuin INTP:t.

Si - Sisäänpäinkääntynyt tosiasiallisuus
Neljäs ja heikoin funktio ENTP:llä on sisäänpäinkääntynyt tosiasiallisuus. Tämän funktion heikkouden vuoksi ENTP:t eivät ole kovinkaan käytännönläheisiä. He miettivät mielummin abstraktimpia ja kompleksimpia asioita, joista ei välttämättä ole minkäänlaista käytännön hyötyä kenellekään. Niin kauan, kun ENTP on organisaation alemmissa portaissa pyörimässä ei heidän suuruudenhulluista ideoistaan ole mitään hyötyä. ENTP:t tylsistyvät nopeasti rutiineihin ja kaikenlaiset säännöt ovat heille suorastaan myrkkyä. He eivät myöskään ole hyviä viemään asioita loppuun asti vaan hylkäävät vanhan projektin nopeasti keksittyään uuden ja kiinnostavamman. ENTP:t eivät yleensä pidä siitä, että heitä yritetään johtaa eivätkä he myöskään pidä muiden johtamisesta, vaikka ovatkin usein varsin hyviä siinä hommassa johtuen heidän nopeaälyisyydestään ja hyvistä sosiaalisista taidoista.VINKKI
Yritä oppia hillitsemään väittelynhaluasi ja olemaan hienotunteisempi.


Fiktionaalisia ENTP:itä: Jokeri (Batman), House (House), Lassi (Lassi ja Leevi), Jack Sparrow (Pirates of the Caribbean) ja Tony Stark (Ironman)

Katso myös Housen tyypitys!ENTP - Historian Virrassa - Sokrates


“There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance.” MBTI-tyypeissä lyhyesti kirjoitin tiivistetysti ENTP:illä olleen historian virrassa kahdenlaisia rooleja. Nämä olivat yhteiskuntaa kyseenalaistavat vastarannan kiisket ja hullut keksijät, jotka säntäilevät omien kiinnostuksen kohteidensa perässä.
Näistä kahdesta huomattavasti yleisempi ja näkyvämpi on yhteiskuntakriitikko, joka onnistui oman elämänsä aikana hankkiutumaan monenlaisiin vaikeuksiin terävän kielensä ja totuutta etsivän mielensä takia. Tälle tyypille mikään ei ollut pyhää ja hän tunsi yhteiskunnan sovinnollisuuden säännöt puhetta ja ennen kaikkea ajattelua rajoittavina.
Jälkikäteen historiassa puhutaan näistä yhteiskunnan edelläkävijöistä ihaillen ja arvostaen. Heidän ansiostaan yhteiskunnat siirtyivät ajattelussaan eteenpäin ja he saavat muutoksen pyörät pyörimään. Omana aikanaan heistä ei kuitenkaan usein yleisesti pidetty, sillä he rikkoivat yhteiskunnan pyhimpiä periaatteita vastaan ja uhkasivat yhteiskunnan harmoniaa. Suurin osa ihmisistä on vakiintunutta järjestystä rakastavia, mitä voidaan pitää hyvänä asiana, sillä jos suuri osa ihmisistä olisi ENTP:n tapaisia kapinallisia yhteiskunta olisi jatkuvassa kaaoksen tilassa. ENTP:n tapaisia ajattelijoita tarvitaan kuitenkin pitämään asioita virtaavassa tilassa. Jos kansakunta jähmettyy liian vahvasti vanhaan, se rapistuu ja kuolee.


Tarkastellaanpa seuraavaksi, miten Sokrates sopii yllä olevaan kuvaukseen.

Sokrateen kerrottiin eläneen suurin piirtein normaalia ateenalaismiehen elämää koulutuksineen, sotimiseen ja käsitöiden harjoittamisineen siihen asti, kunnes Delfoin Oraakkeli vastasi kieltävästi hänen ystävänsä Khairefonin kysymykseen ”Onko kukaan viisaampi kuin Sokrates”.

Sokrates ei vaatimattomana miehenä pitänyt itseään lainkaan viisaana ja päätti lähteä etsimään itseään viisaampaa miestä muiden ateenalaisten joukosta. Tässä hän käytti apunaan hänen nimensä mukaan nimettyä ”Sokrateen menetelmää”, jossa hän tekeytyi tietämättömäksi ja jatkoi kysymyksiään niin kauan, että vastaajalla meni sormi suuhun ja tämä joutui myöntämään, että hän ei tiedä. Tätä tehdessään Sokrates huomasi, että kaikkien filosofien ja asiantuntijoiden tiedot olivat loppupeleissä vajavaisia. Sokrates tuli lopulta siihen tulokseen, että hän tosiaankin oli muita viisaampi, koska hän aineenkin tiesi, ettei tiennyt mitään.Tätä menetelmää soveltaessaan Sokrateen maine kasvoi, mutta hän sai toisaalta myös paljon vihamiehiä, sillä kaikkina aikoina on asioita, joita ei missään tapauksessa tule kyseenalaistaa. Mikä pahinta hän alkoi jakamaan viisauttaan myös Ateenan nuorille ja lopulta hänet raahattiinkin oikeuden eteen syytettynä ”nuorison turmelemisesta”. Syytös ei ollut niin naurettava kuin voisi olettaa, sillä asioita kyseenalaistavia kansalaisia ei ole helppo hallita ja näin ollen Sokrateen opetukset todellakin uhkasivat yleistä rauhaa ja järjestystä. 

Äänestys puolsi Sokrateen tuomitsemista ja hänelle tarjottiin valintaa karkoituksen ja myrkyn juomisen välillä. Sokrates valitsi mieluummin kuoleman ja hänestä tuli eräänlainen filosofien pyhä marttyyri, jonka luomat laineet kantoivat läpi historian tähänkin päivään asti. Sokratesta onkin sanottu filosofian kantaisäksi ja ikoniksi, joka esimerkillään edustaa kaikkea sitä, minkälainen filosofin kuuluu olla. Voisi tavallaan sanoa Sokrateen olleen eräänlainen filosofian ”Jeesus” ja tuon vertauksen ovat monet historian tutkijatkin tehneet.


On vähättelyä sanoa, ettei Sokrates ollut kovin kiinnostunut materiaalisesta maailmasta. Hän ei välittänyt maallisesta omaisuudesta ja kehotti seuraajiaankin olematta haalimasta turhaa omaisuutta ja kultaa, sillä hän piti filosofiaa, tietoa ja hyveellisyyttä huomattavasti noita asioita arvokkaampina. ENTP:t vaikuttavat Sokrateen tapaan usein olevan piittaamattomia monista asioista, joita muut pitävät tärkeinä, mutta ei pidä olettaa heidän olevan piittaamattomia kaikista asioista. He ovat piittaamattomia sen vuoksi, että käyttävät mieluummin energiansa niiden asioiden seuraamiseen, joita he pitävät tärkeinä. Dominantteina Ne-funktion käyttäjinä tuo kiinnostus kohdistuu useimmiten teoreettisiin ja abstrakteihin seikkoihin, kuten Sokrateella. Persoonallisuus ylipäätään voidaan määritellä ihmisten kiinnostuksen kohteiden mukaan vastaten kysymyksiin, kuten "Mikä vetää ihmistä puoleensä? Mistä ihminen kavahtaa kauemmas?". 


Kun myöhemmin historiassa Voltaire kyseenalaisti ja sivalteli sanan säilällään hoviväkeä ja kristinuskoa hänen voidaan sanoneen seuranneen Sokrateen jalanjäljissä. Kun Machiavelli renessanssiaikana kyseenalaisti kristinuskon moraalin ja kirjoitti julman pragmaattisesti yhteiskuntien lainalaisuuksista hän seurasi Sokrateen tapaan itsenäisen ajattelijan tietä yhteiskunnan normeista piittaamatta. Kun David Hume suututti skeptisyydellään kaikki kristityt, konservatiivit ja liberaalit, hän seurasi Sokrateen henkeä. Kun Richard Feynman sanoi, että hänellä on summittaisia arvioita todellisuudesta, mutta hän ei ole varma mistään, hän seurasi Sokrateen viitoittamaa tietä. 


Vaikka tässä blogauksessa olenkin kirjoittanut Sokrateesta varsin ylistävään sävyyn, niin täytyy muistaa, että tämä on vain yksi kuudestatoista tavasta elää ”hyvää elämää”. Sokrateen esimerkki ei ole absoluuttinen ja ainoa tie. Kaikki riippuu siitä, minkälaisen persoonan itse omaat ja mitä asioita pidät tärkeänä. En siis tässä kehota kaikkia ryhtymään kierteleviksi "kylähulluiksi", jotka haastavat kaikki vastaantulevat henkilöt väittelyyn filosofiasta ja tietämyksen rajoista.

Sokrateelta voi kuitenkin jokainen oppia kyseenalaistamista, joustavaa ajattelua ja tietoa kunnioittavaa hyveellistä elämää. Sokrateen mukaan ihminen ei voi elää hyvin, jos tämä on tietämätön, sillä tietämättömyydestä seuraa väistämättä vääriä tekoja.


1 kommentti:

  1. Erittäin mielenkiintoista, kiitos kun autoit ymmärtämään paremmin omaa persoonaani!

    VastaaPoista