maanantai 23. kesäkuuta 2014

INTJ - Tutkija


Ni - Sisäänpäinsuuntautunut intuitio
INTJ:n vahvin funktio on sisäänpäinkääntynyt intuitio. Tämä funktio tekee heistä avomielisiä ideaihmisiä, jotka ovat aina valmiita kuuntelemaan ja keksimään uusia teorioita. Tällä uteliaisuudella ei yleensä ole minkäänlaisia rajoja ja INTJ onkin kiinnostunut lähes kaikesta informaatiosta. Tämän vuoksi INTJ ei koskaan lakkaa etsimästä uusia älyllisiä haasteita ja usein he tuntevatkin useampia erilaisia osa-alueita. Heidän päässään on jatkuvasti raksuttava tietokone, joka prosessoi tietoa yhdistellen eri tietoja keskenään uusiksi malleiksi. Tässä piilee myös oma vaaransa, sillä INTJ:t ovat kovia ylianalysoimaan kaikkia asioita ja heillä karkaa älyllinen mopo hyvin helposti käsistä. INTJ:tä pidetään yleensä eräästä älykkäimmistä MBTI-tyypeistä. Heitä löytyy usein akateemisista ammateista, jotka vaativat teoriatiedon vahvaa hallitsemista. INTJ:t ovat myös erinomaisia brainstormaajia ja he nauttivat siitä paljon niin kauan, kun se ei taannu kiistelyksi detaileista.

Te - Ulospäinsuuntautunut ajattelu
Toisena funktiona löytyy ulospäinsuuntautunut ajattelu, jonka avulla INTJ ilmaisee tietojaan ulospäin. Ulospäinsuuntautunut ajattelu tekee heistä erittäin organisointikykyisiä ja järjestelmällisiä. Tämä funktio tekee heistä myös erittäin rationaalisia ja asiakeskeisiä. He lakaisevatkin tunteet syrjään häiriötekijöinä ja keskittyvät ihmisten sijaan asioihin. INJT:t ovat usein perfektionistejä, mikä saattaa aiheuttaa joitain ongelmia. INTJ:n työskentely voi muuttua pilkun viilaamiseksi ja hänen kanssaan työskentelevät saattavat turhautua häneen. INTJ:t arvostavat ihmisiä, jotka uskaltavat lähteä haastamaan heidän mielipiteitään niin kauan, kun toinen osapuoli jättää tunteet pois argumenteista ja pysyy lujasti rationaalisella puolella. Tasapainossa oleva INTJ pystyykin oikopäätä hyväksymään olleensa väärässä, jos toinen osapuoli sen pystyy järkevästi osoittamaan. Jos INTJ näkee jotkut ihmiset vähemmän kyvykkäinä, niin heillä ei yksinkertaisesti riitä kärsivällisyys heihin ja tälläisissä tilanteissa he saattavat olla varsin brutaaleja sanoissaan.

Fi - Sisäänpäinkääntynyt tunteellisuus
Kolmantena ja toiseksi heikoimpana funktiona on sisäänpäinkääntynyt tunteellisuus. Tämän funktion ihmiset eivät yleensä tunteita ulospäin näytä. Heidän naamallaan on jatkuvasti sama perusilme, joka kätkee kaiken, mitä pään sisällä kulloinkin tapahtuu. Tästä syystä INTJ:tä pidetään usein varsin kylmänä tyyppinä.  INTJ:t ovat tästä jopa kuuluisia, eikä heitä voi pitää varsinaisina seuraihmisinä. Tunteiden käsittely ei kerta kaikkiaan ole heidän mukavuusalueellaan, oli kyse sitten muiden tunteista tai heidän omistaan. Romanttiset suhteet ovatkin heille yleensä varsin ongelmallisia. He saattavat ruveta ylianalysoimaan kaikkea suhteeseen liittyvää kunnes molemmat osapuolet kyllästyvät ja suhde katkeaa. INTJ:t ystävystyvät yleensä lähinnä muiden xNTx-tyyppien kanssa ja näistä ystävyyssuhteista tunnepuoli jää usein vähemmälle huomiolle, koska molemmat osapuolet ovat kiinnostuneempia loogisemmista asioista.

Se - Ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus
Neljäs ja heikoin funktio on ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus. Vahvempana tämä funktio tekisi käyttäjästään vahvan toiminnan miehen, joka "ajattelee käsillään". INTJ:llä se on kuitenkin funktioista heikoin ja INTJ suuntautuukin enemmän abstraktin ja älyllisen työskentelyn pariin. Se-funktion ansiosta INTJ:n älyllisellä ponnistelulla on kuitenkin useimmiten joku puhtaan käytännöllinen tarkoitus, eivätkä heidän suunnitelmansa jää niin usein pelkkien paperien pyörittämiseksi, kuten esimerkiksi NT-serkuilla INTP:llä tai ENTP:llä saattaa helposti käydä. Se-funktio voi myös houkutella INTJ:n harrastamaan jotain puhtaan ruumiillista, joka auttaa häntä saamaan ajatuksensa pois "turhien miettimiseltä" ja rentoutumaan sitä kautta.VINKKI
Opettele käsittelemään omia ja muiden tunteita.


Fiktionaalisia INTJ:itä: Hannibal Lecter (Hannibal), Scar (Leijonakuningas), Sherlock Holmes (BBC:n Sherlock), Batman (uusi trilogia) ja Snape/Kalkaros (Harry Potter)


Lue myös Pappa Lannisterin tyypitys!INTJ – Historian Virrassa 

INTJ:tä pidetään usein varsin objektiivisina ihmisinä. Onkin totta, että he ovat varsin abstraktisti suuntautuneita ja visionäärisen loogisia ihmisiä. Minkä ihmiset kuitenkin usein unohtavat on, että INTJ:t ovat Fi-funktion käyttäjiä, jotka suhtautuvat omiin kiinnostuksen kohteisiinsa paatoksellisen intohimoisesti. Tämä tekee heistä potentiaalisesti varsin paradoksaalisia henkilöitä. He saattavat suhtautua suurimpaan osaan asioita yhtä kyynisesti ja objektiivisesti kuin Ti:tä käyttävät xNTP-tyypit. Kun mennään alueelle, johon he suhtautuvat intohimoisen idealistisesti, he saattavat suhtautua siihen samalla paatoksella kuin Fi-dominantit INFP:t.

God created everything by number, weight and measure


Tämä ei toki tarkoita sitä, että historian kirjoihin jääneet INTJ:t olisivat mitään huithapeleita. Päinvastoin he ovat äärimmäisen visionäärisiä henkilöitä, joiden objektiivisuus ja logiikka on Te-funktion vuoksi ulospäin suuntautunutta. Fi toimii lähinnä vain tukevana funktiona, joka tuo paloa heidän visioonsa. Hyvänä esimerkkinä tästä voitaneen mainita Isaac Newton, jonka teoriat olivat vahvasti kosketuksissa todellisuuteen. Hän suhtautui äärimmäisen intohimoisesti työhönsä ja piti sitä pyhän jumalallisena. Nikola Tesla muistutti Newtonia tässä suhteessa. Hänkin piti työtään pyhänä ja sanoi kanavoivansa tietonsa suoraan enkeleiltä.

Be careful when you cast out your demons
that you don't throw away the best of yourself


INTJ:t arvostavat vahvasti yksilöllisyyttä ja omaa älyään. Historiassa monet INTJ:t ovatkin viljelleet äärimmäisen elitistisiä ajatuksia. Herakleitos sanoi kerran hänen kaltaisensa erityislaatuisen ihmisen vastaavan kymmentä tuhatta tavallista taatelin tallaajaa. Myös Nietzsche oli varsin tunnettu elitistisen individualistisesta ajattelustaan. Yksilöllinen kompetenssi on INTJ-tyypeille kaikki kaikessa ja he ihailevat kaikkia henkilöitä, joita pitävät pätevinä, vaikka eivät olisikaan samaa mieltä heidän kanssaan. Tämä ei toki estä heitä hyökkäämästä voimakkaasti noita henkilöitä vastaan. Esimerkiksi Nietzsche haukkui Sokrateen henkisesti ja fyysisesti rumaksi hirviöksi. Tosin muissa kirjoituksissa hän ilmaisi kunnioittavansa Sokratesta ja tahtomattaan ihaili tätä. Tämä on INTJ:n paradoksaalisuutta parhaimmillaan.


INTJ:t tosiaan saattavat olla hivenen egoistisia omassa älykkyydessään ja jos heillä on tavoite, niin he saattavat sitä tavoitellessaan jyrätä alleen ”vähäisemmät kuolevaiset”. Varmaankin juuri tästä syystä INTJ on yleisin pahistyyppi, mikä fiktiosta löytyy. Tämä näkyy erityisesti Disney-elokuvissa, joissa lähes kaikki pahikset ovat INTJ-tyyppiä. Esimerkkeinä voi mainita Scarin, Jafarin, Pahataren, Hornansarven ja potentiaalisesti Lumikin Kuningataren, Pienen Merenneidon Ursulan ja Tähkäpään ”pahan äitipuolen”.Ayn Rand (1905 – 1982)

The smallest minority on earth is the individual.
Those who deny individual rights cannot claim
to be defenders of minorities.


Meinasin aluksi ottaa esimerkkihenkilöksi Isaac Asimovin, jonka teoksia ja visionäärisyyttä olen jo pitkään arvostanut. Päätin kuitenkin vaihtaa hänet harvinaisempaan esimerkkiin eli naispuoliseen INTJ:hin. Nähdäkseni Ayn Randissa kulminoituvat myös INTJ:n peruselementit puhtaammin ja varsin hänen filosofiansa on äärimmäisen INTJ:mäinen. Saattaa olla, että kuvailen enemmän Ayn Randin filosofista ajattelumaailmaa kuin hänen suoria ominaisuuksiaan henkilönä. Toisaalta sanoisin, että nuo ovat jossain määrin yksi ja sama asia.

Epäilen, että Ayn Randin menneisyys vaikutti paljon siihen minkälainen hänestä lopulta tuli. Rand syntyi suhteelliseen varakkaaseen venäläisjuutalaiseen perheeseen vuonna 1905. Kymmenen vuotta myöhemmin Rand joutui katsomaan, kun kommunistisen vallankumouksen nimissä valtio varasti hänen perheeltään kaiken. Kymmenen vuotta siitä eteenpäin 20 vuotiaana Ayn Rand muutti Yhdysvaltoihin, jossa hän aloitti kirjailijan ammatinsa.

Kirjailijana ollessaan Ayn Rand hyökkäsi kaikissa merkkiteoksissaan voimakkaasti kaikkea rajoittavaa ja tuhoavaa kollektiivista ajattelua vastaan, joka tukahduttaa yksilön mahdollisuudet. Ayn Rand piti kaikenlaista väkivaltaista totalitarismia hirviömäisenä ja vihaten syvästi fasismia ja varsinkin kommunismia, jonka hän oli henkilökohtaisesti nähnyt toiminnassa Neuvostoliitossa.

A creative man is motivated by the desire to achieve,
not by the desire to beat others.


Mikä Ayn Randin kollektivismia vastaan hyökkäämisessä sitten oli niin INTJ:mäistä? Nimenomaan kollektivismin kääntöpuoli, mikä on individualismi eli yksilön oman mahdin korostaminen. INTJ on kaikista MBTI-tyypeistä kenties kaikkein yksilökeskeisin. He usein arvostavat omaa aikaansa ja ajatuksiaan yli kaiken muun. Lähes kaikki ”suuruuden” saavuttaneet INTJ:t ovat henkilöitä, jotka ovat sulkeutuneet yksinäisyyteensä, jossa he tykittävät maanisesti omia visioitaan kasaan.

Ayn Randin mukaan tämän kaltaisessa ”itsekkyydessä” ei ole mitään pahaa, vaan päinvastoin hän kannatti suuntausta nimeltä ”Eettinen egoismi”. Hänen mukaansa siitä seuraa kollektiivisesti hyviä asioita, jos kyvykkäät ihmiset jahtaavat ”itsekkäästi” omia mielenkiinnon kohteitaan. Tämä ajattelu sopii nimenomaan INTJ-tyypille, sillä he nimenomaan ovat hyödyttäneet kollektiivisesti koko yhteiskuntaa jahtaamalla intohimojensa kohteita ja jättäessään kaiken muun huomiotta. En tosin ehkä välttämättä lähtisi soveltamaan tuota ajattelua kaikkiin MBTI-tyyppeihin.

Rand kehitti myös oman filosofiansa, jota kutsutaan Objektivismiksi. Tuo filosofia painottaa tuottavaa itsekkyyttä ja omien intohimojensakohteiden jahtaamista ja saavuttamista järjen avulla. Yleisesti sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, että ihmisille pitäisi antaa vapaat kädet tehdä ja onnistua tai mahdollisesti epäonnistua ilman, että hallinto sekaantuu yksityisten yrittäjien asioihin. Yksilö nähdään eräänlaisena ”sankarina”, joka luo itse oman tarkoituksensa ja menestyksensä. Tähän ajatteluun kulminoituu koko ”Amerikkalainen Unelma”, jossa jokaisella on mahdollisuus ja vapaus tehdä itsestään jotain. Ayn Randin Kun Maailma Järkkyi listattiinkin Yhdysvalloissa Raamatun jälkeen toiseksi eniten ihmisten elämään vaikuttaneeksi kirjaksi. Vaikka se onkin paksu kuin helvetti, niin suosittelen varsinkin INTJ-tyypin omaavia vilkaisemaan sitä.


The question isn't who is going to let me;
It's who is going to stop me

Monilla INTJ-tyypin omaavilla on ollut varsin kärkevä kieli ja tämä puoli näkyi varsinkin Ayn Randissa. Hänellä oli tapana hyökätä verbaalisesti melkoisen lujasti useita tahoja vastaan. Immanuel Kantin ja David Humen hän sanoi pyrkivän todistamaan, että ihmisten mieli on impotentti. Hän myös sanoi Kantin olleen koko historian pahin ihminen. INFP-tyypin omaavan ja Narniat kirjoittaneen C.S Lewisin hän sanoi olleen halpa, kamala, surkea, herkkä ja keskinkertainen vanha typerys, joka vastustaa tieteiden käytännön soveltamista. INTJ-tyypin puolustukseksi täytyy sanoa, että Ayn Rand oli luultavasti siitä hyökkäävämmistä päästä. En tosin henkilökohtaisesti näe sitä pahana asiana, että omaa asiaan kohtaan suhtautuu samalla intohimolla kuin Ayn Rand.

1 kommentti: