keskiviikko 2. heinäkuuta 2014

ESFJ - Hoitaja


Fe - Ulospäinsuuntautunut tunteellisuus
ESFJ:n ensimmäinen ja vahvin funktio on ulospäinsuuntautunut tunteellisuus. Tämä tekee ESFJ:stä erittäin ihmisläheisen henkilön, jolla on sydän paikallaan. ESFJ huolehtii jatkuvasti muiden hyvinvoinnista ja haluaa ottaa kaikki huomioon. He ovat erittäin  ihmissuhdetaitoisia ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista ongelmaa small talkin tai muun sosiaalisen kanssakäymisen suhteen. ESFJ:llä on erittäin vankka ideologinen pohja, eikä heillä todellakaan ole minkäänlaista ongelmaa julistaa aatteitaan muille. Tähän liittyy eräs ESFJ:n suurimmista heikkouksista. He eivät useinkaan kuuntele erilaisia näkökulmia ja heistä saattaa tulla hyvin manipulatiivisia ja jyrääviä ihmisiä. Tälläisen ESFJ-vanhemman tunnuslause voisikin olla: "Kyllä minä tiedän sinun asiasi sinua paremmin". Jos tilanne ajautuu tähän se stressaa yleensä molempia osapuolia, mutta varsinkin ESFJ:tä, sillä he ovat luonteeltaan lämpimiä ihmisiä, jotka haluaisivat elämäänsä harmoniaa. Heitä satuttavat kaikenlaiset konfliktit syvästi ja he stressaantuvat sellaisista tilanteista helposti.

Si - Sisäänpäinsuuntautunut tosiasiallisuus
Toiseksi vahvin funktio on sisäänpäinsuuntautunut tosiasiallisuus. ESFJ:t ovatkin ennen kaikkea käytännön ihmisiä, jotka eivät turhista abstrakteista "huuhaa ideoista" välitä. He ovat erittäin käytännöllisiä, eikä heille ole mikään ongelma hoitaa rutiininomaisia töitä, sillä se tuo heidän elämäänsä vakautta ja turvallisuuden tunnetta. ESFJ:t ovat myös erittäin luotettavia ja lojaaleja ihmisiä, joille on erityisen tärkeää saada asiat hoidettua kuntoon sovitulla tavalla. He eivät yleensä myöhästele tapaamisista ja heille on kunnia asiana hoitaa asiat jämptisti loppuun asti. Myös traditiot ja hierarkia ovat ESFJ:lle lähellä sydäntä. He haluavat hoitaa kaikki asiat perinteiden mukaisesti oikealla ja määrätyllä tavalla niin kuin on aina tehty. Heille onkin erityisen tärkeää, että ihmiset näkevät kaikki heidän tekemisensä systeemiin sopiviksi ja sosiaalisesti hyväksyttäviksi. ESFJ myös puolustaa traditioita raivokkaasti, jos joku kehtaa kyseenalaistaa niitä. "Näin tämä täytyy tehdä, eikä millään muulla tavalla" voisi kuulla hänen sanovan. Työt, joissa he pääsevät luomaan järjestystä ja huolehtimaan muiden ihmisten tarpeista ovatkin kuin luotu ESFJ:lle.


Ne - Ulospäinsuuntautunut intuitio
Kolmas ja toiseksi heikoin funktio on ulospäinkääntynyt intuitio. Tämän funktion heikkous näkyy ESFJ:ssä lähinnä joustamattomuutena. ESFJ:n huomio on jakautunut tiukasti menneisyyden ja nykyisyyden välille, eivätkä he ole kovin hyviä sopeutumaan muutoksiin, joita tulevaisuus tuo tullessaan. Kaikenlainen muutos aiheuttaa ESFJ:lle stressiä, sillä se rikkoo heidän varjelemaansa vakautta. ESFJ:t eivät myöskään ole kovin hyviä improvisoimaan ja mukavuusalueen ulkopuolelle joutuessaan he ovatkin kuin kalat kuivalla maalla. Vaikka ESFJ:t ovatkin sosiaalisia, niin he katoavat kuin pieru Saharaan, jos keskustelu siirtyy käytännön asioista johonkin teoreettisempaan tai abstraktimpaan. ESFJ:llä saattaa myös olla ongelmia nähdä metsää puilta, sillä heidän huomionsa keskittyy lähes poikkeuksetta yksityiskohtiin.


Ti - Sisäänpäinsuuntautunut ajattelu
Heikoimpana funktiona löytyy sisäänpäinsuuntautunut ajattelu. Ajattelun heikkouden vuoksi ESFJ:llä saattaa olla suuria ongelmia tarkkailla asioita objektiivisesti. Yleensä he ottavatkin kaiken hyvin henkilökohtaisesti eivätkä he osaa etäännyyttää omia tunteitaan asioista tarpeeksi. Tämä saattaa antaa ESFJ:stä joskus varsin umpimielisen kuvan, jota varsinkin rationaallisemmat ihmiset usein ihmettelevät. Ajattelun heikkouden vuoksi voisi kuvitella ESFJ:n olevan huono koulussa, mutta tämä ei useinkaan pidä paikkansa, sillä ESFJ-tyypit ovat usein järjestelmän mallilapsia ja he haluavat suoriutua hyvin sen asettamista tavoitteista.VINKKI
Yritä antaa muille ihmisille enemmän tilaa ja suhtautua asioihin objektiivisemmin.


Fiktionaalisia ESFJ:itä: Vilijonkka (Muumit), C-3PO (Star Wars), Cercei Lannister (Game of Thrones), Jasmine (Aladdin) ja  Skyler White (Breaking Bad)

Lue myös tyypitys Harry Potterin Pimennosta! ESFJ – Historian Virrassa – Andrew Carnegie

Wealth is not to feed our egos, but to feed the hungry
and to help people help themselves 


ESFJ:tä voi jossain määrin pitää ISFJ:n sukulaissieluna. He molemmat edustavat historian virrassa lämpimiä, huolehtivaisia ja vastuunsa kantavia ihmisiä. ESFJ:llä korostuu kuitenkin huolehtivaisuus ja lämpimyys muita ihmisiä kohtaan. Heitä voi pitää eräänlaisena touhuavana ja kaikki huomioonottavana kotiäitinä. Taisin kuvata ISFJ:tä suurin piirtein samoilla sanoilla, mutta ISFJ:llä tämä ilmenee huomattavasti hillitymmin. Terve ESFJ suorastaan säteilee ulospäin lämpöä ja ystävällisyyttä.

Now, you two this year you behave yourselves. IF I get one more owl telling
me you've blown up a toilet..


Fiktiossa on monia erinomaisia esimerkkejä terveestä kotiäitiarkkityyppiä kantavasta ESFJ:stä. Esimerkiksi Harry Pottereissa oleva Ronin äiti Molly Weasley on hyvä esimerkki kaikista huolehtivasta ja hyvä sydämisestä ESFJ:stä. Harryn tavatessaan hän otti tämän välittömästi siipiensä suojiin ja alkoi kohdella tätä kuin omana poikanaan. Molly olikin ensimmäinen ihminen, joka osoitti Harryä kohtaan äidillistä huolehtivaisuutta ja välittämistä.
Toki Molly näyttäytyy joissain tapauksissa myös hitusen tyrannimaisesti. Varsinkin ENTP-kaksosia Freddyä ja Georgea kohtaan hän käyttäytyy monesti varsin jyrkästi. SJ-tyypin omaavat eivät useinkaan ole samalla aaltopituudella rajoja rikkovampien MBTI-tyyppien kanssa.

Deep down, you know that you deserve to be punished


ESFJ:n mielestä kaikki pitää tehdä ”oikein” ja oikein tarkoittaa tässä tapauksessa valmiiksi testattuja ja hyväksi koettuja perinteisiin nojautuvia hierarkioita. Tämä ei missään tapauksessa ole väärin tai epäviisasta, mutta tämä periaate ei ole paras mahdollinen kaikille tyypeille. Jyrkkä ESFJ voi esiintyä myös varsin hirviömäisenä hahmona. Tallaista ESFJ:tä kuvastanee parhaiten myöskin Harry Potterissa esiintynyt Pimento-hahmo, jonka tyypitin pari vuotta takaperin.
Täysin pimeää ESFJ-hahmoa en äkkiseltään pysty oikeasta historiasta keksimäänkään. Natsi-Saksan ulkoministerinä toiminut Ribbentrop toimi kyllä hirviömäisen hallinnon osana ja syyllistyi nykypäivän näkökulmasta moniin hirviömäisyyksin itsekin. Toisaalta hänellä tuli kuuleman mukaan liikutuksen kyyneleet silmiin hänen kuunnellessaan Hitlerin puhetta siitä, kuinka työläisille alettaisiin tarjoamaan enemmän lomia, valtateitä ja julkista tukea. Tämä käytännössä toteutettiinkin.

Pääasiassa ESFJ haluaakin hyvää kaikille ja toteuttaa tätä pyrkimystä parhaansa mukaan elämänsä aikana käyttäen niitä eväitä, mitä hänelle on annettu. Seuraava henkilö on tästä erinomainen esimerkki.


Andrew Carnegie (1835-1919)

No man will make a great leader who wants to do it all
himself, or to get all the credit for doing it


Carnegie tunnetaan eräänä maailman historian rikkaimmista miehistä. Omaisuutensa hän sai luomalla teräsimperiumin. Vielä paremmin hänet tunnetaan kuitenkin hyväntekijänä ja ihmisten rakastajana. Hänet tunteneet kuvailivat häntä optimistiseksi, aurinkoiseksi ja ystävälliseksi henkilöksi, joka ystävystyi helposti muiden kanssa. 

Andrew Carnegie väitti syvästi muista ihmisistä. ”Julma bisnesmoguli” toimi kotonaan kotiäitinä ja pidättäytyi menemästä naimisiin, koska halusi pitää huolta vanhasta äidistään tämän kuolemaan asti. Hän kannatti myös työläisten liittoja vastustaen siihen aikaan usein käytettyjä lakkojen rikkojia sanoen, että yksikään terästehdas ei ole yhdenkään vuodatetun veripisaran arvoinen.

Tosin kerran syystä tai toisesta Homesteadissa hän antoi tehdasta johtaneelle henkilölle valtuudet puuttua työntekijöiden lakkoiluun. Tilanne ajautui lopulta varsin pahaksi ja tehtaan johtaja yritettiin jopa salamurhata ja miliisi piti kutsua paikalle. Tämä mustasi jonkun verran Carnegien mainetta ja tottahan hän firman päämiehenä tilanteesta oli, mutta luottavaisena miehenä hän luultavasti olettanut tehtaan johtajana toimineen Frickin hoitavan asiat kuntoon parhain päin. En henkilökohtaisesti usko Carnegien itse päästäneen tilannetta ajautumaan noin pahaksi, jos olisi ollut tilanteessa johtohahmona. Hän oli aivan liian vahva Fe:n käyttäjä moiseen. Tosin tästäkin voi olla montaa mieltä.

The greatest astonishment of my life was the discovery
that the man who does the work is not the man who gets rich


Merkille pantavaa kuitenkin on, että Carnegien ollessa puikoissa hän onnistui jotenkin mystisesti osoittamaan välittämistään työntekijöille niin hyvin, että he olivat valmiita uurastamaan hänen hyväkseen, vaikka työolot tuohon aikaan terästehtailla olivatkin melko hurjat. Carnegien aikanakin työpäivät olivat pitkät, lomia oli vähän ja työtapaturmia tapahtui jäätävät määrät. Tosin tuotakin täytyy tarkastella kontekstissa aikaansa. Carnegien tuskin voidaan katsoa kohdelleen työntekijöitä sen huonommin kuin muutkaan aikalaisensa.
Vasta, kun Carnegie päästi Frickin puikkoihin alkoi tilanne huonontua. Frick ei osoittanut myötätuntoa työntekijöitä kohtaan ja hän pyrki vain tehostamaan toimintaa ja lisäämään voittoja, mikä johti lopulta hirviömäiseen lakkotaisteluun. Lakkotaistelu olikin Carnegielle eräänlainen opetus siitä, että työntekijöitä ei pidä jättää huomiotta. Ilman työntekijöitä ei ole tuottavuutta ja ilman tuottavuutta ei ole voittoa.  

Carnegie onnistui elämänsä aikana haalimaan melkoisen omaisuuden. Hän ohitti jopa öljyparoni Rockefellerin myytyään lopulta yrityksensä pois 480 miljoonalla dollarilla, joka vastaa nykyrahassa noin 14 miljardia. Tämän jälkeen Carnegie alkoi systemaattisesti lahjoittamaan omaisuuttaan pois tukien erilaisia hyväntekeväisyyshankkeita. Hän rakennutti 3000 julkista kirjastoa, tuki koulutusta, tieteellistä tutkimusta, taiteita ja kulttuuria. Hän kirjoitti myös kirjan nimeltä ”The Gospel of Wealth”, jossa hän kehottaa rikkaita omassa elämässään kohtuullisuuteen ja käyttämään omaisuuttaan yhteisen hyvän vuoksi. Nykypäivänä Bill Gatessin voidaan katsoa seuranneen Carnegien esimerkkiä tässä mielessä, vaikka hän jääkin vielä toistaiseksi kauas Carnegien taakse. Carnegien lahjoitusten ollessa lähes kolme kertaa suurempia.
Monet ovat epäilleet, että Carnegie harjoitti hyväntekeväisyyttä lähinnä hyvittääkseen sitä, miten repi omaisuutensa työläisten selkänahasta, mutta toisaalta eikös tuo jo itsessään osoita, että Carnegiella oli jonkunlainen omatunto? Mikään ei olisi estänyt häntä pitämästä kaikkea itsellään ja perheellään. Sen sijaan hän lahjoitti suurimman osan pois tukien muiden ja yhteiskunnan hyvinvointia, eikä tehnyt sitä typerästi heittämällä rahaa vain menemään, vaan valvoen, että se käytettiin siihen, mihin pitikin.

Jossain määrin koin ristiriitaisia tunteita, sillä Carnegien puheet eivät välttämättä näkyneet käytännössä tämän johtaessa bisnesimperiumia. Hän oli melko armoton ja tehokkuuteen pyrkivä henkilö, mutta toisaalta samaan aikaan puhui kaikkien hyvinvoinnista. Tosin saattanee olla, että suurin osa Carnegien sitaateista on lähtöisin niiltä ajoilta, kun oli jo aloittanut hyväntekeväisyysprojektinsa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti