maanantai 7. heinäkuuta 2014

INFJ - Turvaaja


Ni - Sisäänpäinsuuntautunut intuitio
INFJ:n ensimmäinen ja vahvin funktio on sisäänpäinsuuntautunut intuitio. INFJ:llä onkin eräs vahvimmista intuitioista, jonka avulla he tuntuvat tietävän monet asiat täysin intuitiivisesti vaistolla tajuamatta edes itse, miten tietävät ne. INFJ myös luottaa intuitioonsa erittäin vahvasti, mikä saattaa olla joskus vaarallista, sillä vaikka intuitio onkin useimmiten oikeassa, niin aina se ei sitä ole. Olisikin hyvä varmistaa asian paikkansapitävyys ennen kuin uskoo siihen sokeasti. Intuitio tekee INFJ:stä myös erittäin luovan ja omalaatuisen ihmisen, jonka päästä suorastaan pulppuaa epätavanomaisia ideoita. INFJ:t ovat erittäin yksityisiä henkilöitä, jotka eivät helposti paljasta ajatusmaailmaansa muille ihmisille. Heidän intuitionsa on yleensä suuntautunut ratkaisemaan muiden ihmisten ongelmia ja he ovat tämän vuoksi myös erinomaisia ihmistuntijoita, jotka näkevät yleensä muiden ihmisten piilossa olevat motiivit ja tunteet. INFJ:t ovat myös erittäin tulevaisuurojentuneita ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä maailmasta paremman paikan kaikille.

Fe - Ulospäinsuuntautunut tunteellisuus
Toiseksi vahvin funktio on ulospäinsuuntautunut tunteellisuus, jonka tehtävänä on tukea sisäänpäinkääntynyttä intuitiota. Tämä funktio tekee INFJ:stä idealistisen maailmanparantajan, jolla on sana vahvasti hallussaan. INFJ:lle onkin erittäin tärkeää, että hänellä on jonkinlainen moraalinen tavoite, jota kohti pyrkiä. Jos heillä ei sellaista ole, niin he saattavat muuttua suorastaan passiivisiksi tietämättä, mitä he oikein tekisivät. Kun heillä on joku idealistinen haaste, niin heitä ei kuitenkaan pysäytä mikään ennen kuin se haaste on voitettu. Oli kyse sitten afrikkalaislasten kouluttamisesta tai vanhusten asemasta, niin INFJ on lannistumattoman perfektionistinen ideakone, joka ei lepää ennen kuin tavoite on saavutettu. Tähän liittyy omat riskinsä, sillä INFJ palaa stressaamisen vuoksi loppuun äärettömän helposti. INFJ:t ovat erittäin lämpimiä ja ystävällisiä ihmisiä, joista lähes kaikki pitävät. He ovat myös erittäin ilmeikkäitä ihmisiä, joiden tunteet näkyvät yleensä päällepäin. Tämä yleensä vain lisää heidän karismaansa, joka onkin avuksi heidän johtaessaan ihmisiä pelastamaan maailmaa tavoite ja aate kerrallaan.

Ti - Sisäänpäinsuuntautunut ajattelu
Kolmas ja toiseksi heikoin funktio on sisäänpäinsuuntautunut ajattelu, joka lisää entisestään heidän oman tilansa ja yksinäisyytensä tarvetta. Usein INFJ:t kokevatkin vaikeaksi avautua ajatuksistaan edes läheisimmille ystävilleen. Ajattelufunktion heikkouden vuoksi INFJ:t eivät useinkaan ole kovin rationaalisia tai loogisia. He ovat ennen kaikkea tunneihmisiä, joiden huomio on kääntynyt asioiden sijasta ihmisiin. INFJ:llä on kuitenkin hämmästyttävä kyky ja halu työstää rationaalisiakin ajatuksia, jos ne jollakin tavalla liittyvät heidän idealistisiin tavoitteisiinsa. Tässä mielessä he ovat eräs loogisimmisista tunneihmisistä, mitä MBTI-tyyppien joukossa on. Intuition on kuitenkin ymmärrettävä asia ennen kuin INFJ voi käydä miettimään sitä loogisesti. Tunteellisina ihmisinä INFJ:t saattavat kuitenkin loukkaantua helposti ja he ovat heikkoja kritiikille varsinkin, jos kritiikki suuntautuu heidän arvojaan vastaan.

Se - Ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus
Heikoimpana funktiona löytyy ulospäinsuuntautunut tosiasiallisuus. Tämän funktion heikkous näkyy ennen kaikkea siinä, että INFJ:n idealistiset ajatukset eivät useinkaan ole käytännössä toteutettavia. Vaikka INFJ kovasti haluaisi pelastaa kaikki maailman ihmiset köyhyydeltä ja nälältä, niin tavoite ei vain yksinkertaisesti ole ratkaistavissa ainenkaan yhden ihmisin voimin. INFJ ei olekaan mikään varsinainen käytännön ihminen ja hän inhoaa usein kaikenlaisia rutiininomaisia töitä ja rajoittavia sääntöjä ja perinteitä. INFJ seuraa mielummin omaa moraalian kuin lakeja, jotka ovat usein täynnä porsaanreikiä. He haluaisivat myös muuttaa nämä lait reilummiksi kaikille. Johtajina INFJ:t eivät halua mikromanageroida alaisiaan vaan he näyttävät yleensä suunnan, mitä kohti pyritään ja antavat heille muuten vapaat kädet. Jossain tapauksissa tämä toimii. Jos työntekijät ovat luotettavaa ja pätevää porukkaa, niin tämä johtamistapa on erittäin hedelmällinen. Jos näin taas ei ole, niin voi projektista tulla yksi iso pannukakku.


VINKKI
Yritä olla joustavampi vakaumuksiesi suhteen ja ajatella rationaalisemmin.


Fiktionaalisia INFJ:itä: Albus Dumbledore (Harry Potter), Galadriel (Taru Sormusten Herrasta), Amelie (Amelie) ja Trevor McKinney (Anna hyvän kiertää)INFJ – Historian Virrassa


Our unconscious is the key to our life's pursuits


Historian INFJ:t ovat ehkä kaikkein mystisimpiä henkilöitä, joita löytyy. Heistä on jotenkin vaikea saada ”otetta”. Heitä voisi luonnehtia ”mystikoiksi”, ”guruiksi” tai jopa ”hulluiksi kulttijohtajiksi”. INTJ:n tehdessä tiedettä tunteella, INFJ tekee tunteista tiedettä. He onnistuvat siinä niin hyvin, että he onnistuvat lähes hajottamaan ihmisyyden ja loogisuuden rajat. Parhain esimerkki tästä lienee MBTI-funktioiden ja arkkityyppiteorioiden arkkitehti Carl Jung, joka oli kosketuksissa ihmisten sisäiseen mieleen kenties paremmin kuin kukaan muu historiassa.


Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence
and a deep heart. The really great men must,
I think, have great sadness on earthUseat INFJ:t sukeltavatkin syvälle ihmismielen psyykkeeseen niin hyvässä kuin pahassakin. He ymmärtävät ihmisiä kenties syvällisemmin kuin mikään muu persoonallisuustyyppi. Monet INFJ:t ilmaisevat ymmärryksensä kirjoissaan, jotka kuvaavat ihmismielen monia kerroksia. Lisäksi he ottavat mielellään kantaa uskonnollisiin ja moraalisiin dilemmoihin. Esimerkiksi Dostojevski otti kantaa juuri näihin asioihin kirjoissaan. Tästä syystä niitä pidetään maailmankirjallisuuden huipputeoksina.


He who is not a good servant will not be a good masterHistorian INFJ:t tavoittelevat Ti:n takia periaatteessa totuutta, mutta se ei saa olla ristiriidassa heidän ideaalinsa kanssa. Lisäksi he halajavat harmoniaa ja moraalista järjestystä. Tämän saavuttaakseen he usein pyörittävät kasaan jonkunlaisen ideaalisen moraalisen koodiston, jota noudattamalla kaikkien olisi ”kiva olla”. Tällaisia ovat mm. Danten kirjoittama Jumalainen Näytelmä ja potentiaalisesti Platonin Valtio.


Happiness is when what you think, what you say,
and what you do are in harmony Historian INFJ:t ovatkin usein varsinaisia ”maailmanparantajia”. Hyvänä esimerkkinä tästä lienee Gandhi, joka onnistui passiivisella vastustuksellaan voittamaan ”sodan” Britanniaa vastaan ja vapauttamaan Intian siirtomaa-ajan sorrosta. Tyypittäisin henkilökohtaisesti Jeesuksenkin INFJ-tyypiksi. Tosin hänestä on varmuudella vaikea sanoa mitään. Kaikki INFJ:t eivät kuitenkaan näyttäydy historian tarinoissa sankareina. Eräs historian legendaarisimmista ”roistoista” oli INFJ-tyyppiä ja hänellä esiintyi kaikki INFJ:n perusominaisuudet. Hänet esittelen seuraavaksi.

Adolf Hitler (1889 – 1945)


Make the lie big, make it simple, keep saying it,
eventually they will believe it.


Kun sanoin, että INFJ sukeltaa syvälle ihmismielen psyykkeeseen hyvässä ja pahassa, niin jälkikäteen moralisoiden voi sanoa Hitlerin edustaneen tuota pahempaa puolta INFJ:stä. Toisaalta samaan aikaan Hitlerissä myös esiintyivät INFJ:n parhaimmat puolet.


Perfection is achieved, not when there is nothing more to add,
but when there is nothing left to take away


Hitler oli idealistinen henkilö, jolla oli mielessään ihanne ja kuva Ni-funktion genergoima kuva ”paremmasta ja harmonisemmasta” Saksasta. Hän uskoi omaan ideaaliinsa vahvasti ja sai esitettyä asiansa niin paatoksellisesti kansalle, että sai heissäkin sytytettyä tuon saman ylpeyden ja tulen palamaan. Tämän tehdäkseen Hitlerin oli ymmärrettävä kansalaisten mieliä erinomaisen hyvin. Jos hän ei olisi ottanut kantaa niihin asioihin, joista kansalaiset olivat huolissaan ja onnistunut luomaan visiota tulevaisuudesta, jota kaikki halusivat, hän ei olisi menestynyt.

Hitleriä voisi luonnehtia eräänlaiseksi ”psykologiksi”, sillä hän oli Fe-käyttäjänä äärimmäisen herkkä muiden ihmisten tunteille. Hänellä oli myös erinomainen kyky mukauttaa oma käytöksensä siten, että hän otti muiden tuntemukset huomioon. Tämä voi kuulostaa historian huomioon ottaen hassulta, mutta Hitler ei neuvottelupöydässä alkujaan jyrännyt muita, vaan voitti heidät puolelleen diplomatian keinoin. Sille on vissi syy minkä takia koko Hitlerin lähipiiri ihaili häntä niin syvästi ja se on juuri tuossa. He ”USKOIVAT” häneen.


I use emotion for the many
and reserve reason for the few


Hitler ei ollut yksityisessä elämässään samanlainen räyhääjä kuin puhujanpöntön takana. Hänet tunteneet ovat kuvailleet häntä ujoksi, pehmeän hiljaisesti puhuvaksi ja syrjäänvetäytyväksi mieheksi. Hänelle oli kova työ taikoa esiin kaikki se energia, minkä hän puhuessaan välitti kansalle. Jälkikäteen hänen piti aina toipua performanssista.

Mitä sitten meni vikaan? Ongelma INFJ:n maailmanparantamisessa ja harmoniahalussa on se, että noiden ideaalinen käytännössä toteuttaminen ei välttämättä niin vain onnistu ilman sivullisia uhreja. ”Munakasta ei voi tehdä munia rikkomatta” kuvannee tätä tilannetta parhaiten. Jos Natsi-Saksa olisi voittanut ja saanut toteutettua rotuopilliset puhdistuksensa, niin kaipa lienee mahdollisuuksien rajoissa, että lopputuloksensa olisi ollut harmoninen ja toimiva yhteiskunta. Hinta olisi ollut kuitenkin melkoisen kova.

Tämän perusteella sanoisin, että INFJ-tyypin omaavat sopivat erinomaisesti idealistisen harmonisten yhteiskuntien suunnitteluun, mutta en helvetissä suosittelisi, että he toimisivat käytännön arkkitehteinä, jos niitä lähdettäisiin toteuttamaan. Hitler oli tunteellinen kiihkoilija, joka ei välittänyt siitä, kuinka moni joutui kärsimään hänen rakentaessaan ideaalia yhteiskuntaansa. En yhtään epäile, etteikö hänellä olisi ollut hyvät tarkoitusperät, mutta juuri tuollaiset henkilöt ovat kaikkein vaarallisempia. Huomasin saman ENFP-tyypin kohdalla. Moni heistäkin halusi vain hyvää kaikille, mutta päätyikin ihmiskärsimyksen instrumenteiksi ja hulluiksi kommunistidiktaattoreiksi.


Rakkaat INFJ:t ja muut ”hyvät ihmiset”. Älkää antako hyvyytenne ja ideaalinne paremmasta maailmasta sokaista itseänne siltä kärsimykseltä, mitä ideaalinne käytännössä toteuttaminen voi aiheuttaa. Näen valitettavasti samanlaisia piirteitä noitavainoihin verrattavissa olevassa #MeToo:ssa. En kuitenkaan vaahtoa siitä sen enempää. Miettikää ja harkitkaa. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti