keskiviikko 2. heinäkuuta 2014

INTP - Ajattelija


Ti - Sisäänpäinsuuntautunut ajattelu
INTP:n vahvin funktio on sisäänpäinsuuntautunut ajattelu. Tämä funktio tekee INTP:stä varsinaisen ihmistietokoneen, mitä ajatteluun tulee. He ovat eräs rationaalisimmista ja objektiivisimmista tyypeistä. INTP:t ovat myös eräs sisäänpäinkääntyneimmistä tyypeistä, joiden huomio on keskittynyt enimmäkseen oman pään sisäiseen maailmaan ja teorioihin, mikä tekee heistä erään omalaatuisimmista ja nerokkaimmista MBTI-tyypeistä. Sisäänpäinkääntyneisyyden vuoksi INTP:t antavat itsestään usein varsin hajamielisen kuvan, sillä heidän huomionsa ei tosiaankaan ole ulkopuolisessa maailmassa. Heillä on jatkuvasti joku uusi teoria tai idea työn alla ja tieto on heille kaikki kaikessa. He eivät yleensä näe arvoa tunteilla tai subjektiivisilla näkemyksillä ja he muuttavatkin kaikki ongelmat välittömästi analyyttisen teoreettiseksi, jolloin ne ovat heidän mukavuusalueellaan ja näin ollen prosessoitavissa ja ratkaistavissa.

Ne - Ulospäinsuuntautunut intuitio
Toiseksi vahvin funktio on ulospäinsuuntautunut intuitio, jonka tehtävänä on tukea ensimmäistä ja vahvinta funktiota. Ajattelun ja intuition kombinaatio antaa heille erinomaisen abstraktin ajattelun kyvyn, jota he käyttävätkin ahkerasti pyöritellessään päässään uusia ideoita ja muodostaessaan uusia sisäisiä mallejaan todellisuudesta. INTP:t ovat yleensä kiinnostuneita lähes kaikesta tiedosta kunhan se on teoreettista ja metsästävät sitä jatkuvasti lisää. Heidän ajattelunsa on vahvasti tulevaisuusorjentoitunutta ja useat tieteen kärkinimistä ovatkin INTP:itä. INTP:t suorastaan rakastavat erilaisten teoreettisen pähkinöiden ratkaisemisesta. Jos jotakin uutta teoriaa voidaan jotenkin soveltaa käytäntöön, niin se ei kuitenkaan ole INTP:n osaamisaluetta ja se on parasta jättää jollekin muulle, sillä INTP:illä ei useinkaan riitä kiinnostusta arkisempiin käytännön asioihin.

Si - Sisäänpäinsuuntautunut tosiasiallisuus
Kolmas ja toiseksi heikoin funktio on sisäänpäinkääntynyt tosiasiallisuus. Tämän heikkous näkyy INTP:nä ennen kaikkea siten, että he eivät ole kovin käytännönläheisiä ihmisiä. Heitä ei häiritse pätkääkään, vaikka heidän ideoillaan ei olisi minkäänlaista käytännön merkitystä. Heille riittää usein pelkkä valmiiksi hiottu idea tai teoria. INTP:t näkevät yleensä kaikenlaiset säännöt lähinnä suosituksina ja seuraavat mielummin oman päänsä sisäistä järkeä, kuin valtioiden asettamia asetuksia. Tämän vuoksi monet SJ-tyypit voivat pitää INTP:tä hulluna anarkistina, jolla ei ole minkäänlaista kunnioitusta lakia ja järjestystä kohtaan. Ei heillä yleensä olekaan ja tämän vuoksi INTP:t eivät välttämättä menesty koulussakaan, sillä he saattavat pitää koko koulujärjestelmää tylsän keinotekoisena, eivätkä he näe mitään pointtia päntätä tyhjänpäiväistä nippelitietoa vuodesta toiseen. INTP:t eivät pidä siitä, että heitä johdetaan eivätkä he myöskään haluaisi itse johtaa. He ovat yleensä liian hajamielisiä organisoidakseen edes omaa työntekoaan, saati sitten muiden.

Fe - Ulospäinsuuntautunut tunteellisuus
Heikoimpana funktiona löytyy ulospäinsuuntautunut tunteellisuus. Emootioiden ymmärtäminen ei kuulukaan INTP:iden vahvuusalueelle. He eivät ymmärrä muiden tunteita eivätkä omiaan. INTP:t eivät myöskään ole kovin ihmisläheisiä tai sosiaalisia. Yleensä he näkevät sosiaalisen kanssakäymisen lähinnä turhana häiriötekijänä, koska kaikki se aika on pois oman pään sisäisestä maailmasta. Monet pitävät tämän vuoksi INTP:tä hivenen todellisuudesta vieraana olevana tyyppinä ja täysin ansaitusti. INTP:t ovat kuin oma lajinsa maan päällä. Heiltä et tule todennäköisesti saamaan minkäänlaista emotionaalista tukea, mutta sitäkin enemmän rationaalisia ideoita ongelman ratkaisemiseksi. Näistä neuvoista voi olla hyötyä käytännössä tai sitten ei.


VINKKI
Yritä ajoittain laskeutua maan pinnalle pääsi sisältä, jotta näet missä mennään.


Fiktionaalisia INTP:itä: John Nash (Beautiful Mind), Data (Star Trek), L (Death Note), Pöllö (Nalle Puh) ja 11. Tohtori (Doctor Who)
INTP – Historian Virrassa 

INTP:t ovat eräänlaisia hajamielisen professorin arkkityyppejä. He ovat valloittajatyyppi ENTJ:n ”varjoja” eli heillä on sama funktiojärjestys, mutta suunnat ovat päinvastaiset. INTP:kin ovat omalla tavallaan valloittajia, mutta sen sijaan, että he ratsastaisivat mongoliarmeijan kärjessä valtakuntien ylitse, he toteuttavat valloituksensa teoreettisesti. Tästä syystä pidän INTP-tyyppiä tavallaan jopa pelottavana.


My mind seems to have become a kind of machine for grinding
general laws out of large collection of facts
(täydellinen Ti+Ne-funktioiden yhteistyön kuvaus)Hyvänä esimerkkinä INTP:n pelottavuudesta voidaan ottaa Charles Darwin. Päällisin puolin herttainen mies, joka kävi vähän tutkiskelemassa luontoa Galapagossaarilla. Tutkimuksen tuloksenä hän sitten latasi pöytään pommin nimeltä Evoluutioteoria. Tuo teoria mullisti maailman ja käsityksen luonnosta ja varsinkin meistä ihmisistä. Kaikki INTP-professorien aiheuttamat teoreettiset vallankumoukset eivät ole aivan yhtä raflaavia, mutta historian taustoilla tapahtuu katuvasti INTP-tyypin tehtailemia ”hiljaisia vallankumouksia”.

Historian INTP:llä on samat funktiot kuin ENTP:llä, mutta heillä on Ti-funktio ensimmäisenä. Tästä syystä he ovat jonkun verran hillitympiä ja viihtyvät paremmin omissa oloissaan eivätkä he ole samalla tavalla ”aggressiivisia” ideoidensa suhteen. INTP-hahmo ei esimerkiksi Sokrateen tapaan kävisi kaupungilla räyhäämässä tai Voltairen tapaan suoraan provosoisi ihmisiä. He antavat mieluummin teorian puhua puolestaan.Ajattelen siis olen


Jos kohtaat kadulla itsekseen mutisevat henkilön, joka tuijottaa johonkin kaukaisuuteen, niin kyseessä saattaa olla INTP, jolla pyörivät mielipuoliset teoriat päässä. INTP saattaa jatkuvasti vaikuttaa epävarmalta, mutta se ei johdu tiedon puutteesta. Pikemminkin heillä on useimmiten tietoa niin paljon, että he tietävät, etteivät tiedä. Descartesin tapauksessa tämä meni niin pitkälle, että hän kyseenalaisti kaiken olevaisen olemassaolon.


Evolution is just a theory?
Well, so is gravity and I don't see you jumping out of buildingsINTP-tyypit arvostavat ennen kaikkea logiikkaa ja rationaalisuutta. Kaikki taikauskoisuus ja tunteellinen kiihkoilu saa heidän niskakarvansa pystyyn. Hyvänä esimerkkinä tästä on Richard Dawkings. Jos haluatte nähdä rationaalisen ihmisen pimahtavan, niin katsokaa, kun hän yrittää käyttää logiikkaa uskonnollisten fundamentalistien kanssa. Vaikka INTP:t ovatkin ensisijaisesti teoreettisia ja käyttävät kaikkein mieluiten logiikkaa ajattelussaan, ei heitä voi varsinaisesti pitää epäempaattisina tai kylminä tyyppeinä. Oikeastaan INTP:t ovat varsin lempeitä ja herkkiä kavereita. Eräs Dawkingsin suurimmista vaikuttumista käydä sotaa dogmaattisia uskontoja vastaan on kaikki se täysin turha kärsimys, jota ne aiheuttavat. Lempeys ja herkkyys näkyy myös seuraavaksi esiteltävässä esimerkkihenkilössä.


Albert Einstein (1879-1955)


Thinking is hard work. That's why so few do it


Mikä olisikaan ikonisin ja paras esimerkki hajamielisen teoreettisesta INTP:stä? No Einsteinpä tietenkin. Legendan mukaan lähtiessään kotoaan ulos haahuilemaan hän saattoi upota ajatuksiinsa niin syvästi, että ei havahduttuaan enää tiennyt, missä oli, eikä osannut takaisin kotiin. Useiden INTP:den tapaan Einstein oli myös huono oppilas. Hän sai kyllä huippuarvosanoja niistä aineista, jotka sivusivat hänen omia kiinnostuksen kohteitaan, mutta muille aineille hän antoi piut paut. Lyseossa luokanvalvoja sanoi Einsteinille jopa kuuluisat sanat: ”Sinusta ei ikinä tule mitään”. Voisin tässä kohtaa käydä manaamaan siitä, miten koulumaailma oli ja on edelleen SJ-jyyrien pyörittämä laitos, joka systemaattisesti hukkaa Einsteinin tapaisten ihmisten potentiaalin, mutta se menisi hienoisesti ohi aiheen.Oikeastaan se, ettei Einstein viihtynyt koulussa, eikä viitsinyt panostaa opintoihin on varsin tyypillistä INTP:lle. He inhoavat sitä, jos heitä ja heidän ajatuksiaan pyritään ulkoapäin hallitsemaan. Huomionarvoista onkin, että Einstein rakensi läpimurtoteoriansa patenttitoimistossa työskennellessään, kun oli päässyt irti koulumaailman otteesta. Tosin tuskinpa Einstein siinä onnistunut olisi ilman korkeakoulusta saamaansa oppia. Jälkikäteen Einsteiniä kadutti, kun ei ollut korkeakouluaikoinaan tarpeeksi perehtynyt varsinkin matematiikkaan. Tämä vaikeutti äärettömän paljon hänen suhteellisuusteorian todistamisprosessiaan.


Education is not the learning of facts, but the training
of the mind to think


Einstein ”joutui” maineeseen päästyään pitämään paljon puheitaan. Hän oli yliopistolla varsin pidetty professori ja onnistui selittämään monimutkaiset konseptit yksinkertaisesti oppilailleen. Hän ei kuitenkaan varsinaisesti nauttinut esiintymisestä ja puheiden pitämisestä, eikä pitänyt siitä varsinkaan akateemisten ympyröiden ulkopuolella. Tässä on eräs merkittävä ero INTP:n ja ENTP:n välillä. ENTP-tyypin omaava Rickhard Feynman nautti päästessään esiintymään ja päsmäröimään yleisön edessä ja hänet muistetaan yhtenä karismaattisimmista fysiikan opettajista. Einstein sen sijaan oli vaatimaton henkilö, joka ei pitänyt itsensä esiin tuomisesta.Einstein oli INTP:den tapaan myös varsin lempeä ja pasifistinen henkilö. Hän kammoksui sotaa ja piti sitä täysin turhana kärsimyksen aiheuttajana. Hitleriä ja Natsi-Saksaa kohtaan hän ei kuitenkaan ollut pasifistinen ja kannatti ydinaseen kehitystä Yhdysvalloissa, tosin osittain sen takia, että hän pelkästi vastaavan olevan kehitteillä Saksassa. Sodan jälkeen Einstein alkoi kuitenkin ajamaan vahvasti yleistä aseistariisuntaa. Hiroshimaan ja Nagasakiin pudotetut ydinpommit järkyttivät ja masensivat häntä syvästi ja hän tunsi itsensä osasyylliseksi tuhoon, sillä hän oli Natsi-Saksan pelossa lähettänyt presidentti Roosveltille kirjeen, jossa kehotti Yhdysvaltoja ydinaseen kehittämiseen.

Men marry women with the hope they will never change.
Women marry men with the hope they will change.
Invariably they are both disappointed 


Einstein oli teorioiden maailmassa tarkka ja täsmällinen. Työnsä ulkopuolella ja varsinkin ihmissuhdeasioissa hän oli pihalla kuin lumiukko. Hän oli kahdesti naimisissa ja petti molempia vaimojaan useaan otteeseen. Ilmeisesti tilaisuus teki varkaan, sillä Einsteinillä oli jostain syystä paljon naisihailijoita. Samaan aikaan Einstein kuitenkin kirjeissään ilmaisi syvää empaattisuutta ja rakkautta molempia vaimojaan kohtaan. Stereotyyppisen INTP:n tapaan Einstein oli tuossa suhteessa hiukan ”reppana”, jos moinen ilmaus sallittaneen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti